ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐƯỜNG BỘ

09/10/2023

Sáng 09/10 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Tọa đàm về Dự án Luật Đường bộ. Trung tướng Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đồng chủ trì buổi tọa đàm.

NHIỀU NỘI DUNG MỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

THẨM TRA ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT VÀ THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT ĐƯỜNG BỘ

Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có Thường trực và thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện các Bộ,ngành, Ban soạn thảo dự án Luật; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức cho biết, dự án Luật Đường bộ đã được Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 7. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân công Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì thẩm tra dự án Luật để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 tới đây.

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đường bộ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 24 vừa qua. Dự án Luật gồm 6 chương 92 điều, điều chỉnh 02 chính sách lớn là Kết cầu hạ tầng đường bộ và Vận tải đường bộ. So với dự thảo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã chuyển 03 chương sang Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (đó là chương: quy tắc giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, phương tiện tham gia giao thông đường bộ). Dự thảo Luật đã thay đổi phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, theo đó Luật này quy định về hoạt động đường bộ, bao gồm các quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về hoạt động đường bộ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, việc xây dựng dự án Luật Đường bộ có tác động đối với tiến trình phát triển, hội nhập kinh tế của đất nước và kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng tại các Chỉ thị, Nghị quyết; phù hợp với Hiến pháp năm 2013; bảo đảm tính tương thích với các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Kế thừa, tiếp tục phát triển và hoàn thiện những quy định pháp luật về giao thông vận tải đường bộ còn phù hợp với thực tế và đã có tác động tích cực đối với sự phát triển của lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đồng thời sửa đổi, bổ sung những quy định đã phát sinh hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 Trung tướng Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh phát biểu khai mạc Tọa đàm.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách tạo cơ chế để huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm tạo đột phá trong đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ hiện đại, đồng bộ kết nối, làm cơ sở kết cấu lại các phương thức vận tải; nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn vận tải đường bộ tạo nên thị trường vận tải có cơ cấu hợp lý, hiệu quả và cạnh tranh; nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải đường bộ, cơ cấu lại thị phần vận tải trong lĩnh vực đường bộ; coi trọng khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện có, kết hợp đầu tư mới để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực; gắn phát triển giao thông vận tải với đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nâng lên thành Luật một số quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã ổn định và phù hợp với thực tế.

Bên cạnh đó, việc xây dựng dự án Luật cũng góp phần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải đi đôi với bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính để tổ chức thực hiện có hiệu quả; gắn việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, các ngành với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế trong môi trường kinh doanh, thông thoáng, bình đẳng trong hoạt động đường bộ...

Các đại biểu dự Tọa đàm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức hy vọng các đại biểu tham dự buổi tọa đàm sẽ góp những ý kiến thẳng thắng, sâu sắc, giúp Ủy ban Quốc phòng và An ninh hoàn thiện báo cáo Thẩm tra dự án Luật Đường bộ, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 tới đây.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin buổi tọa đàm.

Trọng Quỳnh - Minh Hùng

Các bài viết khác