PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: GIẢI TRÌNH RÕ CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

11/08/2023

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với Chính phủ báo cáo, giải trình rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý của sự cần thiết ban hành Luật.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ: RÕ VAI TRÒ, ĐÚNG NHIỆM VỤ

Quang cảnh phiên họp.

Sáng 11/8 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp để cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Thượng tướng Trần Quang Phương – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chủ đạo phiên họp.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng, Đỗ Quang Thành; các đồng chí Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Lê Văn Tuyến – Thứ trưởng Bộ Công an; các thành viên Ban Soạn thảo Dự án Luật; đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp. 

Báo cáo dự thảo Kết quả dự kiến giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Đại tá Vũ Huy Khánh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, tại Kỳ hợp thứ 5 Quốc hội khóa XV, các ĐBQH đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trên cơ sở 144 ý kiến của các ĐBQH (125 lượt ý kiến tại Tổ, 19 lượt ý kiến tại Hội trường), thực hiện sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chủ trì tổ chức nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý bước đầu đối với dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đại tá Vũ Huy Khánh nhấn mạnh, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chỉ kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng mà không mở rộng đối với tất cả các thành phần khác hiện có ở cơ sở được thể hiện thống nhất trong nội dung dự thảo luật là phù hợp với mục tiêu xây dựng Luật.

Việc kiện toàn các lực lượng trên thành một lực lượng thống nhất sẽ đảm bảo tính khả thi và tính hiệu quả, góp phần tinh gọn đầu mối, tập trung nhiệm vụ bảo đảm linh hoạt, chủ động, nhanh chóng, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trậ tự thực sự hiệu quả. Đây là lực lượng quần chúng tự nguyện tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có tính chất là tham gia hỗ trợ theo sự hướng dẫn, phân công, chỉ đạo trực tiếp của Công an cấp xã.

Đại tá Vũ Huy Khánh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng báo cáo, tiếp thu, làm rõ ý kiến của các ĐBQH về tiêu chuẩn tuyển chọn, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; công tác đảm bảo cho hoạt động của lực lượng này…

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo đã tiếp thu tối đa ý kiến của các ĐBQH tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua. Việc quy định về xét tuyển thay cho bầu Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự để đảm bảo đơn giản hóa thủ tục, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn và thống nhất với quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị xem xét cân nhắc việc gắn nhiệm kỳ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với nhiệm kỳ của cấp cơ sở. Đồng thời cần quy định rõ nguồn ngân sách để đảm bảo tính khả thi của dự thảo Luật.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần bám sát Báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội về tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu thảo luận về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Kỳ họp thứ 5.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật, tuy nhiên yêu cầu Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với Chính phủ báo cáo, giải trình rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn; sự phù hợp với đường lối, với Hiến pháp, nhất là quyền con người, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tính khả thi với mục tiêu để phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời nghiên cứu chỉnh lý, giải trình rõ tên gọi của Luật cho phù hợp với Hiến pháp và các Luật liên quan.   

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh dự phiên họp.

Theo quy định của Luật Công an nhân dân thì công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân có vai trò làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ngoài lực lượng nòng cốt là công an thì còn có các lực lượng hỗ trợ công an như: Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng, gọi chung là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị phải quy định, giải trình rõ vị trí, chức năng của lực lượng này.

Liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, mức hỗ trợ phải vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa động viên, khuyến khích người dân tham gia và phải đảm bảo khả năng chi của ngân sách. Báo cáo cũng cần làm rõ hơn về tổ chức, ngân sách khi thành lập lực lương tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; việc không làm tăng biên chế, không làm tăng ngân sách so với thực tiễn hiện nay./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Quang cảnh phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự và chỉ đạo phiên họp.

Lãnh đạo Bộ Công an, Ban soạn thảo và đại diện các Bộ, ngành dự phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo đã tiếp thu tối đa ý kiến của các ĐBQH tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua. 

Các đại biểu cũng đề nghị xem xét cân nhắc việc gắn nhiệm kỳ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với nhiệm kỳ của cấp cơ sở. Đồng thời cần quy định rõ nguồn ngân sách để đảm bảo tính khả thi của dự thảo Luật.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính (Bộ Công an) báo cáo giải trình tại phiên họp.

Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức

Các bài viết khác