THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (SỬA ĐỔI)

10/08/2023

Sáng 10/8 tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp với Ban soạn thảo để cho ý kiến một số vấn đề lớn về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp.

SỬA ĐỔI LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN: ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp.

Trung tướng Lê Tấn Tới – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an; các thành viên Ban Soạn thảo Dự án Luật; đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngay sau kỳ họp, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu, chỉnh lý dự thảo Luật và xây dựng dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Qua nhiều phiên họp, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã thống nhất nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu khai mạc phiên họp.

Để chuẩn bị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 25 tới đây, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp với Ban Soạn thảo và các cơ quan liên quan để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý và những vấn đề lớn cần báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã báo cáo dự thảo một số vấn đề lớn về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Lãnh đạo Bộ Công an và đại diện Ban soạn thảo dự án Luật dự phiên họp.

Theo đó, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh báo cáo 08 vấn đề lớn xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: Về tên gọi của dự thảo Luật; về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật; về giấy chứng nhận căn cước và quản lý người gốc Việt Nam; về thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về căn cước; về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước; về người được cấp thẻ căn cước; về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và về việc cấp, quản lý căn cước điện tử.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin nội dung phiên họp.

Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức