THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH

29/06/2023

Để chuẩn bị công tác thẩm tra dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, chiều 29/6 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp để các Bộ, ngành có liên quan báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 3

Toàn cảnh phiên họp.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì cuộc họp. Cùng dự phiên họp có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi; các đồng chí Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đại diện Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính…

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng cho biết, tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trong đó, dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh và các đại biểu dự phiên họp.

Với trách nhiệm được giao là cơ quan thẩm tra dự án Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nêu rõ, nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng, thời gian tới Ủy ban sẽ tiến hành tổ chức khảo sát tại một số đơn vị, địa phương nhằm có thêm cơ sở khoa học, thực tiễn trước khi tiến hành thẩm tra sơ bộ dự án Luật này. Do đó, để có cơ sở thông tin, dữ liệu khi thực hiện khảo sát, tại phiên họp này Ủy ban sẽ nghe một số Bộ, ngành báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trong thời gian qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng đánh giá cao Ban soạn thảo dự án luật trong thời gian qua đã tích cực, chủ động báo cáo Chính phủ để hoàn thiện dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp với 5 nhóm chính sách:

Chính sách 1: Phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh theo hướng lưỡng dụng, bảo đảm sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.

Chính sách 2: Hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.

Chính sách 3: Thúc đẩy hoạt động Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.

Chính sách 4: Huy động nguồn lực cho phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.

Chính sách 5: Bảo đảm hiệu quả hoạt động cộng viên công nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng chủ trì phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị đại diện các Bộ, ngành cung cấp, trao đổi thông tin cụ thể về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp liên quan đến lĩnh vực của Bộ, ngành mình phụ trách, làm cơ sở để Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra dự án Luật trong thời gian tới.

Tiếp đó, đại diện các Bộ, ngành đã báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin về nội dung phiên họp.

Trọng Quỳnh - Minh Hùng