ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 7, THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

18/05/2023

Chiều 18/5 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 7, thẩm tra Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐẦY ĐỦ, ĐỒNG BỘ TRONG XÂY DỰNG, KIỆN TOÀN LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH

Toàn cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ủy ban; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, thành viên Ủy ban cùng các đồng chí Ủy viên Thường trực, thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội.

Về phía Bộ Công an có Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện Ban soạn thảo, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, thực hiện sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 7, thẩm tra 03 dự án Luật bao gồm: Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự án Luật Đường bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu khai mạc phiên họp.

Về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và kết luận cuộc họp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự đảng Chính phủ, ngày 28/2/2023, Chính phủ đã có trình số 51/TTr-CP về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 theo trình tự xem xét, thông qua tại 2 kỳ họp Quốc hội.

Ngày 13/4/2023, tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc trình Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với dự án Luật này và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 tới. Sau phiên họp, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật và đã có Báo cáo số 145/BC-CP về tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đại biểu dự phiên họp.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, phát huy dân chủ, cùng đồng hành với Ủy ban và Ban soạn thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới đề nghị các đại biểu Quốc hội thành viên Ủy ban, các đại biểu tham dự phiên họp tiếp tục phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đi thẳng vào các nội dung cụ thể của dự án Luật như sự cần thiết; tính hợp hiến, hợp pháp và sự tương tích với các luật hiện hành… để Ban soạn thảo, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp 5 tới đây.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban soạn thảo đã trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Đại tá Vũ Huy Khánh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh trình bày Dự thảo báo cáo thẩm tra của dự án Luật.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục cập nhật nội dung phiên họp.

Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức