ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI CÔNG AN TỈNH QUẢNG NINH

27/04/2023

Chiều 27/4, tại Quảng Ninh, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh, phục vụ thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI TỈNH QUẢNG NGÃI ĐỂ THẨM TRA LUẬT

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức phát biểu

Báo cáo với Đoàn, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về công an nhân dân, thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng này, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Bộ luật Lao động; khắc phục một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác và cống hiến của lực lượng công an nhân dân nói chung và công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo Tờ trình và dự án Luật, Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung đóng góp ý kiến về: quy định thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác; quy định sĩ quan công an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Một số ý kiến đề nghị, nghiên cứu quy định độ tuổi phục vụ cao nhất đối với công nhân công an, hạ sĩ quan, sĩ quan công an nhân dân… phù hợp với yếu tố đặc thù nghề nghiệp, vị trí, môi trường công tác để bảo đảm điều kiện thể lực, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ trong từng môi trường làm việc. 

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thuận báo cáo với Đoàn khảo sát

Đại biểu phát biểu tại cuộc làm việc

Một số ý kiến tại cuộc họp cũng đề nghị có những chính sách hỗ trợ với cán bộ, chiến sĩ công tác tại các vùng cao, biên giới, hải đảo để yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh Quảng Ninh đạt được trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công an nhân dân. Đây là nguồn thông tin quan trọng để Ủy ban tiến hành thẩm tra dự án Luật.

Quanh cảnh cuộc làm việc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nêu rõ, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị đóng góp, nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình thẩm tra, đưa chính sách, pháp luật đối với công an nhân dân ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

(Theo Báo Đại biểu nhân dân)