ĐOÀN KHẢO SÁT UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

11/07/2022 20:50

Ngày 11/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội do Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại tỉnh Bình Thuận để phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự.

 

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận

Thời gian qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố nghiêm túc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời chủ động, quyết liệt xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch ở cấp mình và lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thường xuyên. Tập trung xây dựng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là trong lực lực lượng vũ trang, những lĩnh vực, địa phương trọng yếu, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn phát huy hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh thị sát thực tế tại sân bay trực thăng NovaWorld Phan Thiết

Ngoài ta, Tỉnh cũng đã tập trung đầu tư xây dựng một số công trình bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời ứng phó với tác động của thiên tai, khí hậu. Lực lượng phòng thủ dân sự các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đặc biệt phát huy tốt vai trò lực lượng vũ trang làm nòng cốt và ưu tiên hàng đầu cho việc đầu tư nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị và chính sách tham gia hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn…

Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động phòng thủ dân sự cũng tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Công tác tuyên truyền mặc dù được quan tâm thực hiện nhưng một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng chủ quan, thiếu kỹ năng ứng phó nên khi có thiên tai xảy ra thiệt hại tương đối lớn; nguồn lực đầu tư cho hoạt động phòng thủ dân sự còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh thị sát thực tế tại cảng cá Thanh Hải

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong kiến nghị cần quan tâm hỗ trợ, đầu tư kinh phí xây dựng các cụm điểm tựa, công trình quốc phòng; nhất là các kè biển chống xâm thực và các khu tránh trú bão cho tàu thuyền. Đồng thời, hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác bảo dưỡng công trình quốc phòng và khu quân sự của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng cho rằng việc bảo đảm vật chất, trang bị cho nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thảm họa, dịch bệnh khi có tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội quan tâm kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và Quốc hội đầu tư cấp bổ sung trang thiết bị hàng năm đối với địa phương.

Đoàn khảo sát đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số vấn đề như: quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự; chế độ chính sách đối với người tham gia hoạt động phòng thủ dân sự.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh tại cuộc họp với Thành ủy Phan Thiết

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, Luật Phòng thủ dân sự có phạm vi rất rộng. Mục đích xây dựng Luật để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, dự báo, đánh giá tình hình trên mọi mặt từ các tác động của thiên nhiên, biến đổi khí hậu đến các vấn đề an ninh phi truyền thống; do vậy, phải có dự báo, tính toán để xây dựng kế hoạch phòng thủ làm sao hạn chế thấp nhất các vấn đề, sự cố, thảm họa có thể xảy ra. Đồng thời, phải tính đến nếu như các sự cố, thảm họa xảy ra thì đã có những kịch bản đẩy đủ nhất, với những lực lượng tốt nhất đã được chuẩn bị và cơ sở vật chất tốt nhất để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại.

Cùng ngày, Đoàn khảo sát đã làm việc với Thành ủy Phan Thiết, thị sát thực tế tại cảng cá Thanh Hải và sân bay trực thăng NovaWorld Phan Thiết.

Lê Trang