TIẾP THU TỐI ĐA, GIẢI TRÌNH THUYẾT PHỤC DỰ THẢO LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

09/02/2022

Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng ngày 09/02, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhằm rà soát Báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.

 

 

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu đặt vấn đề tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới, các thành viên Thường trực Ủy ban, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đại diện Ban soạn thảo Luật Cảnh sát cơ động.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng, đây là dự án Luật quan trọng và là một trong những Luật sẽ được thông qua ở giai đoạn đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Dự án Luật Cảnh sát cơ động đã được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ 2, với tổng số 299 ý kiến phát biểu và 5 đại biểu cho ý kiến bằng văn bản. Việc nghiên cứu và xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động cần bảo đảm thể hiện quan điểm, ý chí của đại biểu Quốc hội, nhất quán trong chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tham gia góp ý về những vấn đề lớn để hoàn chỉnh báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ nhiệm uỷ ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới báo cáo công tác thẩm tra dự thảo Luật

Qua nghe báo cáo, ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận những ý kiến khách quan, xây dựng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ban soạn thảo và các đồng chí đại biểu của các cơ quan Quốc hội, đồng thời mong muốn Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tích cực nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo luật, đồng thời xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu đầy đủ nhưng ngắn gọn và trọng tâm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung lớn đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cách hành văn trong Báo cáo giải trình và Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật cần có tính thuyết phục, thể hiện sự trân trọng, tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội. Về cơ bản, ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 đã được Ủy ban Quốc phòng và An ninh nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc, tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo Luật.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc 

Về nội dung của Báo cáo một số nội dung lớn trong dự thảo Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội với việc điều chỉnh bao nhiêu Điều, Khoản trong dự thảo Luật trên cơ sở thống nhất của Cơ quan chủ trì thẩm tra và Ban soạn thảo, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị hoàn chỉnh tất cả hồ sơ luật, đặc biệt là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật; Báo cáo những nội dung lớn nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm; hoàn chỉnh các Nghị định, Thông tư kèm theo để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ ý kiến và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sớm tiếp thu, chỉnh lý, tiếp tục làm rõ, bổ sung những nội dung khác mà Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, với tinh thần tiếp thu tối đa, giải trình thuyết phục, khẩn trương hoàn thiện xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật theo quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội không còn nhiều; đề nghị Ủy ban khẩn trương, chủ động triển khai các nội dung còn lại như tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học; mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần làm việc cầu thị, có trách nhiệm như thời gian qua, hoàn thành tốt nhất dự thảo Luật để tạo đồng thuận, để Luật được Quốc hội thông qua với kết quả biểu quyết cao nhất./.

Khắc Phục