HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 17 CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

01/10/2020

Sáng ngày 01/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 17, cho ý kiến vào Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo tại hội nghị. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt chủ trì Phiên họp.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội; các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Hội nghị còn có đại diện của các bộ ngành liên quan như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ.

Tại Phiên họp, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã nghe Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Báo cáo về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Thượng tướng Lê Quý Vương, bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách là các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự tại địa bàn xã, phường, thị trấn. Với vị trí, chức năng quan trọng làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và là hạt nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở, thường xuyên, trực tiếp tiếp xúc với người dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở luôn được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành Công an, sự giúp đỡ, cộng tác, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; từ đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn và đã có những đóng góp quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Phiên họp:

Toàn cảnh Phiên họp toàn thế lần thứ 17 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Mở đầu phiên họp, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, nội dung cơ bản của dự thảo Luật quy định về vị trí, chức năng, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ phối hợp, xây dựng lực lượng, bồi dưỡng, hỗ trợ, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Sau khi nghe đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày Tờ trình, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Đại biểu Phùng Văn Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, bày tỏ băn khoăn về cơ sở thực tiễn, sự cần thiết ban hành luật như trong Tờ trình của Chính phủ đã nêu. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần giải trình rõ việc ban hành luật phải dựa trên tình hình thực tiễn trật tự trị an ở cơ sở. Nếu ban hành luật chỉ để giải quyết nhu cầu bố trí việc làm cho 126 nghìn công an xã khi Pháp lệnh Công an xã hết hiệu lực thì chưa đủ sức thuyết phục

Đại biểu Dương Minh Tuấn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho rằng việc ban hành luật trong đó sáp nhập 3 lực lượng là bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách sẽ đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động phối hợp, tăng hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Dự thảo Luật cũng có một số quy định mới như: trang bị công cụ hỗ trợ, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải quyết trường hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh; khen thưởng và xử lý vi phạm…

Tại phiên họp, có một số ý kiến cho rằng, quy định về chế độ, chính sách và điều kiện hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là chưa phù hợp với vị trí là “lực lượng quần chúng tự nguyện”; các quy định này sẽ làm phát sinh chi phí, ngân sách nhà nước, nhất là quy định về bố trí nơi làm việc, các điều kiện về thiết bị, phương tiện hoạt động. Đề nghị ban soạn thảo rà soát, chỉ quy định một số điều kiện, chế độ, chính sách thực sự cần thiết, có lộ trình cụ thể phù hợp với khả năng bố trí kinh phí của trung ương và từng địa phương, nhát là các địa phương khó khăn; đồng thời nghiên cứu quy định một số chính sách xã hội hóa nguồn lực hỗ tợ hoạt động của lực lượng này

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cho rằng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng không có chức năng chính danh mà chức năng của lực lượng này là phối hợp. Đại biểu đặt câu hỏi, việc thành lập một lực lượng không có chức năng chính danh thì có cần trụ sở làm việc gây tốn kém, lãng hay không? Ban soạn thảo cần nghiên cứu có thể quy định tận dụng trụ sở khác ở làng bản. Đối với cụm từ “chính danh”, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo thiết kế lại về kỹ thuật lập pháp, bởi nếu là chính danh thì lực lượng này có thể làm việc độc lập, trường hợp cản trở hoặc chống lại sẽ phạm tội chống người thi hành công vụ theo Bộ Luật hình sự, như vậy là không chính xác

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, không nên “khoác áo quá rộng” cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Cần xác định lực lượng này là lực lượng không chuyên trách, lực lượng tự nguyện, được bố trí tại các thôn, xóm, buôn, sóc, tổ dân phố. Đây cũng là lực lượng hạt nhân để thúc đẩy phát triển các mô hình quần chúng tự quản hiện nay. Tuy nhiên, cũng phải nêu rõ trong Luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có vai trò hỗ trợ, chứ không phải là lực lượng chính trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị bổ sung quy định cụ thể về địa vị pháp lý của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là làm rõ nội hàm của các cụm từ “tham gia phối hợp” và “hỗ trợ” được sử dụng trong Dự thảo Luật để làm rõ chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; đồng thời làm rõ căn cứ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, cũng như phương thức thực hiện, giới hạn phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mà Luật giao

Phát biểu chỉ đạo, Đài tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh đây là Dự án Luật đặc biệt, có vai trò quan trọng, liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, tác động đến đời sống nhân dân. Do vậy cần phải tiến hành đánh giá tác động kỹ lưỡng, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo cơ sở phát lý chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Dự thảo Luật có nội dung quan trọng, thể chế hóa nhiều quy định của Nhà nước liên quan đến tổ chức bộ máy, kinh phí, ngân sách, chế độ, chính sách, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chính quyền và nhân dân

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp thu, quán triệt đầy đủ ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp 48 theo Thông báo Kết luận số 3900 của Tổng Thư ký Quốc hội. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu, rà soát các điều luật, bám sát mục tiêu xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với vai trò là lực lượng quần chúng tự nguyện, tránh việc chính quy hóa, làm thay cho lực lượng chính quy và chính quyền địa phương. Trên cơ sở ý kiến góp ý tại Phiên họp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh hoàn thiện báo cáo thẩm tra, trình Dự án Luật để Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 tới.

Minh Thành