CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ CẢ VỀ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN

28/10/2022 18:49

Việc xây dựng Luật Phòng thủ dân sự là rất cần thiết dựa trên cả 3 cơ sở: chính trị, pháp lý và thực tiễn. Ở nước ta, pháp luật hiện hành chưa quy định rõ các biện pháp ứng phó theo cấp độ phòng thủ dân sự dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam có cuộc phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban soạn thảo dự án Luật Phòng thủ dân sự.

NHIỀU Ý KIẾN PHẢN BIỆN, CÓ TÍNH KHOA HỌC CAO TẠI TỌA ĐÀM VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ

28/07/2022 18:57

Ngày 28/7 tại tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Tọa đàm khoa học nhằm lấy ý kiến về các nội dung lớn, phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

13/07/2022 00:09

Ngày 12/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc đã khảo sát thực tế và làm việc với tỉnh Thái Nguyên phục vụ thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự. Trung tướng Đỗ Quang Thành - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm Trưởng đoàn. Tham dự Đoàn khảo sát có các đồng chí trong Thường trực Ủy ban, các thành viên Ủy ban và Vụ Quốc phòng-An ninh.

ĐBQH BÙI SỸ HOÀN: TRÁNH TRƯỜNG HỢP HÒA GIẢI THÀNH LÀ KHỞI ĐẦU CỦA MỘT “VÒNG TRÒN BẠO LỰC” MỚI

01/06/2022 18:04

Góp ý vào dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), đại biểu Bùi Sỹ Hoàn- Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, cho rằng để tránh trường hợp hòa giải thành là khởi đầu của một “vòng tròn bạo lực” mới, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định về những trường hợp không tiến hành hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình.

ĐOÀN KHẢO SÁT UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

11/07/2022 20:50

Ngày 11/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội do Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại tỉnh Bình Thuận để phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự.

LÀM RÕ CƠ CHẾ CHỈ HUY, PHỐI HỢP ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THẢM HỌA

08/07/2022 14:41

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự, ngày 08/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã làm việc với tỉnh Đồng Tháp. Phòng thủ dân sự là hoạt động bao trùm các lĩnh vực đời sống xã hội, vì vậy vấn đề Đoàn quan tâm là mô hình hoạt động của Ban chỉ đạo, cơ chế chỉ huy, công tác phối hợp… để vừa phát huy hiệu quả đồng bộ, vừa tránh chồng chéo.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI TRUNG ĐOÀN 320, BỘ CHQS TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ

07/07/2022 21:03

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự, chiều ngày 07/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực tế tại Trung đoàn 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: QUY ĐỊNH NHỮNG “CÁI ĐÃ RÕ, ĐÃ CHÍN” TRONG LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

03/03/2022 16:01

Sáng ngày 03/03 tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức buổi “Tọa đàm tham gia ý kiến về dự thảo Luật Cảnh sát cơ động”. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự và phát biểu tại buổi Tọa đàm.

TIẾP THU TỐI ĐA, GIẢI TRÌNH THUYẾT PHỤC DỰ THẢO LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

09/02/2022 15:38

Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng ngày 09/02, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhằm rà soát Báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.

THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN LÊ QUỐC HÙNG: XÂY DỰNG PHÁP LUẬT, TIẾP TỤC CHỦ ĐỘNG TỪ SỚM, TỪ XA

31/01/2022 15:00

Năm 2021, công tác xây dựng pháp luật được Bộ Công an quan tâm thực hiện, với việc chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng hồ sơ dự án Luật Cảnh sát cơ động, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2. Tiếp tục tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, năm 2022, Bộ Công an sẽ xây dựng 2 dự án luật gồm: Luật Trật tự an toàn giao thông và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: