PHIÊN HỌP TOÀN THỂ, THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ, THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

20/10/2023 08:40

Tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 9, sáng 20/10 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Thẩm tra dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 9

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 9

18/10/2023 08:57

Để chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng 18/10 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 9. Thượng tướng Trần Quang Phương – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Phiên họp.

HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT, THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6

HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT, THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6

13/10/2023 12:26

Để chuẩn bị hồ sơ dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, sáng 13/10 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo dự án Luật tổ chức phiên họp cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

13/10/2023 08:45

Để chuẩn bị hồ sơ dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, sáng 13/10 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì tổ chức phiên họp cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Trung tướng Nguyễn Hải Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

BỔ SUNG, LÀM RÕ NỘI HÀM CỦA QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VẬN TẢI TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐƯỜNG BỘ

BỔ SUNG, LÀM RÕ NỘI HÀM CỦA QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VẬN TẢI TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐƯỜNG BỘ

09/10/2023 11:16

Thảo luận tại buổi tọa đàm về dự án Luật Đường bộ sáng 09/10 do Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức, các đại biểu cho rằng cần bổ sung, làm rõ bản chất, nội hàm của quy định về Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh vận tải.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐƯỜNG BỘ

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐƯỜNG BỘ

09/10/2023 08:30

Sáng 09/10 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Tọa đàm về Dự án Luật Đường bộ. Trung tướng Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đồng chủ trì buổi tọa đàm.

THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG, AN NINH VỮNG MẠNH

THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG, AN NINH VỮNG MẠNH

20/09/2023 07:28

Chiều 19/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội – 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viện nghiên cứu Lập pháp phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp”, phục vụ Ủy ban Thường Vụ Quốc hội trong quá trình chỉ đạo cho ý kiến dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp tại Phiên họp thứ 26 (tháng 9/2023) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

11/09/2023 17:04

Phát biểu kết luận Phiên họp Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh mở rộng, thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới khẳng định sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN MỞ RỘNG, THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN MỞ RỘNG, THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

11/09/2023 14:25

Chiều 11/9 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO TẠI TỌA ĐÀM VỀ 02 DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ VÀ LUẬT CĂN CƯỚC

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO TẠI TỌA ĐÀM VỀ 02 DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ VÀ LUẬT CĂN CƯỚC

09/09/2023 16:59

Sáng ngày 09/9/2023, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự thảo Luật Căn cước.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: