NĂM 2024, BỘ QUỐC PHÒNG TẬP TRUNG XÂY DỰNG, TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN

NĂM 2024, BỘ QUỐC PHÒNG TẬP TRUNG XÂY DỰNG, TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN

08/02/2024 20:30

Năm 2023, Quân Ủy trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”. Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo 3 dự án Luật trình Quốc hội, trong đó, 2 dự án Luật đã được thông qua với số phiếu tán thành rất cao. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng pháp luật năm 2024, đó là trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua Luật Phòng không nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam:

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH: THÀNH QUẢ CHƯA TỪNG CÓ TIỀN LỆ VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH: THÀNH QUẢ CHƯA TỪNG CÓ TIỀN LỆ VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

06/02/2024 13:12

Năm 2023, với nỗ lực rất lớn, quyết tâm rất cao, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc nhiều nhất trong lịch sử hơn 30 năm của Ủy ban. Chỉ trong 1 năm, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, tham mưu tiếp thu, chỉnh lý tổng số 9 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và 1 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mỗi kỳ họp Quốc hội, Ủy ban phụ trách 6 luật, bằng 1/3 tổng số luật của cả Kỳ họp. Nhiều về số lượng, cao về chất lượng, các dự án luật vừa có tính cấp thiết, vừa mag ý nghĩa lâu dài nên đã được Quốc hội ủng hộ cao. Những kết quả chưa từng có tiền lệ là kết tinh từ tinh đoàn kết, chung sức, chung lòng của tập thể Ủy ban.

TỌA ĐÀM VỀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH LƯỠNG DỤNG

TỌA ĐÀM VỀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH LƯỠNG DỤNG

26/01/2024 15:07

Chiều ngày 26/1, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Tọa đàm “Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh lưỡng dụng và huy động nguồn lực xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh”. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự và chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh điều hành cuộc Tọa đàm.

ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP: CHUYỂN HÓA TIỀM LỰC THÀNH THỰC LỰC, SỨC MẠNH QUỐC PHÒNG

ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP: CHUYỂN HÓA TIỀM LỰC THÀNH THỰC LỰC, SỨC MẠNH QUỐC PHÒNG

26/01/2024 08:53

Sáng 25/1, tại thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã dự và chỉ đạo Toạ đàm “Thực trạng hoạt động động viên công nghiệp và việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về động viên công nghiệp”. Cuộc Tọa đàm này do Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức nhằm phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh. Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh điều hành Tọa đàm.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ, THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ, THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

20/10/2023 08:40

Tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 9, sáng 20/10 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Thẩm tra dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 9

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 9

18/10/2023 08:57

Để chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng 18/10 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 9. Thượng tướng Trần Quang Phương – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Phiên họp.

HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT, THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6

HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT, THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6

13/10/2023 12:26

Để chuẩn bị hồ sơ dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, sáng 13/10 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo dự án Luật tổ chức phiên họp cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

13/10/2023 08:45

Để chuẩn bị hồ sơ dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, sáng 13/10 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì tổ chức phiên họp cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Trung tướng Nguyễn Hải Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

BỔ SUNG, LÀM RÕ NỘI HÀM CỦA QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VẬN TẢI TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐƯỜNG BỘ

BỔ SUNG, LÀM RÕ NỘI HÀM CỦA QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VẬN TẢI TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐƯỜNG BỘ

09/10/2023 11:16

Thảo luận tại buổi tọa đàm về dự án Luật Đường bộ sáng 09/10 do Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức, các đại biểu cho rằng cần bổ sung, làm rõ bản chất, nội hàm của quy định về Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh vận tải.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐƯỜNG BỘ

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐƯỜNG BỘ

09/10/2023 08:30

Sáng 09/10 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Tọa đàm về Dự án Luật Đường bộ. Trung tướng Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: