Họ và tên: Trịnh Xuân An

Tên thường gọi: Trịnh Xuân An

Ngày sinh: 16/05/1982

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Nơi ứng cử: Đồng Nai