Họ và tên: Nguyễn Hải Hưng

Tên thường gọi: Nguyễn Hải Hưng

Ngày sinh: 22/03/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Nơi làm việc: Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 3

Ngày vào Đảng: 25/05/1986

Nơi ứng cử: Hải Dương

Đại biểu chuyên trách: Trung ương