Họ và tên: Trần Ngọc Khánh

Tên thường gọi: Trần Ngọc Khánh

Ngày sinh: 14/11/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh nhân dân chuyên ngành Trinh sát an ninh

Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Kazakhstan.

Ngày vào Đảng: 05/07/1986

Nơi ứng cử: Khánh Hoà

Đại biểu chuyên trách: Trung ương