Họ và tên: Nguyễn Minh Đức

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Đức

Ngày sinh: 19/07/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, chuyên ngành Cảnh sát hình sự

Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam - Thụy Điển; Phó Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh.

Nơi làm việc: Học viện Cảnh sát nhân dân

Ngày vào Đảng: 28/01/1994

Nơi ứng cử: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu chuyên trách: Trung ương