Họ và tên: Đỗ Quang Thành

Tên thường gọi: Đỗ Quang Thành

Ngày sinh: 19/10/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học (chuyên ngành Quân sự, Luật)

Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Pakistan.

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày vào Đảng: 20/03/1986

Nơi ứng cử: Cao Bằng

Đại biểu chuyên trách: Trung ương