Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Xuân

Ngày sinh: 25/10/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh nhân dân chuyên ngành An ninh điều tra

Nghề nghiệp, chức vụ: Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức.

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào Đảng: 18/10/1990

Nơi ứng cử: Đắk Lắk

Đại biểu chuyên trách: Trung ương