Họ và tên: Vũ Xuân Hùng

Tên thường gọi: Vũ Xuân Hùng

Ngày sinh: 06/05/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự, Chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch - chiến lược

Nghề nghiệp, chức vụ: Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Ngày vào Đảng: 14/01/1986

Nơi ứng cử: Thanh Hoá

Đại biểu chuyên trách: Trung ương