Họ và tên: Vũ Huy Khánh

Tên thường gọi: Vũ Huy Khánh

Ngày sinh: 02/07/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Algeria.

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày vào Đảng: 16/12/1997

Nơi ứng cử: Bình Dương