Họ và tên: Trần Đức Thuận

Tên thường gọi: Trần Đức Thuận

Ngày sinh: 20/09/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Slovakia.

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày vào Đảng: 22/12/1987

Nơi ứng cử: Nghệ An

Đại biểu chuyên trách: Trung ương