Ủy ban Quốc phòng và An ninh
 • Chủ nhiệm
  • Ông Lê Tấn Tới Thiếu tướng; Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
 • Phó Chủ nhiệm
  • Ông Nguyễn Minh Đức Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên
  • Ông Nguyễn Hải Hưng Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Xingapo, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
  • Ông Trần Ngọc Khánh Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Đỗ Quang Thành Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
 • Các Ủy viên Thường trực
  • Ông Vũ Xuân Hùng Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Vũ Huy Khánh Đại tá, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an; Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Trần Đức Thuận Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Nguyễn Thị Xuân Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội