Ủy ban Quốc phòng và An ninh
 • Chủ nhiệm
  • Ông Lê Tấn Tới Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung tướng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Australia.
 • Phó Chủ nhiệm
  • Ông Nguyễn Minh Đức Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam - Thụy Điển; Phó Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh.
  • Ông Nguyễn Hải Hưng Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.
  • Ông Trần Ngọc Khánh Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Kazakhstan.
  • Ông Đỗ Quang Thành Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Pakistan.
 • Các Ủy viên Thường trực
  • Ông Trịnh Xuân An Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba.
  • Ông Vũ Xuân Hùng Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Campuchia.
  • Ông Nguyễn Quốc Hùng Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh
  • Ông Vũ Huy Khánh Đại tá, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Algeria.
  • Ông Trần Đức Thuận Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Slovakia.