Ủy ban Quốc phòng và An ninh
 • Chủ nhiệm
  • Ông Võ Trọng Việt Thượng tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Cuba.
 • Các Phó Chủ nhiệm chuyên trách
  • Ông Nguyễn Minh Đức Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên
  • Ông Nguyễn Hải Hưng Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Xingapo, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
  • Ông Trần Ngọc Khánh Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Đỗ Quang Thành Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Xingapo
 • Các Ủy viên Thường trực
  • Ông Nguyễn Mai Bộ Thiếu tướng, Ủy viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Braxin
  • Ông Nguyễn Thanh Hồng Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - NiuDilân
  • Ông Đặng Ngọc Nghĩa Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nicaragoa
  • Nguyễn Thị Xuân Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
 • Các Ủy viên
  • Ông Nguyễn Doãn Anh Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Nguyễn Trọng Bình Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội
  • Ông Nguyễn Hữu Cầu Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Ngô Minh Châu Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Mịnh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội
  • Ông Sùng Thìn Cò Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội
  • Ông Lâm Quang Đại Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội
  • Ông Nguyễn Văn Được Thượng tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội
  • Ông Triệu Tuấn Hải Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Đào Thanh Hải Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội
  • Ông Bùi Đức Hạnh Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Nguyễn Minh Hoàng Thiếu tướng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Nguyễn Sỹ Hội Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 4, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4.
  • Ông Vũ Xuân Hùng Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Trần Việt Khoa Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thiếu tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Huỳnh Thanh Liêm Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai.
  • Ông Hầu Văn Lý Đại tá, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Cầm Thị Mẫn Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Ông Nguyễn Trọng Nghĩa Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Phạm Huyền Ngọc Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Nguyễn Quang Ngọc Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 3 kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Phạm Thành Tâm Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 9.
  • Ông Hồ Văn Thái Tỉnh ủy viên, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Ông Nguyễn Đình Tiến Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Phó tư lệnh Quân khu 5; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Ông Trần Quốc Tỏ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Lê Tấn Tới Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội
  • Ông Trần Dương Tuấn Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Dương Minh Tuấn Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Phan Văn Tường Thiếu tướng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Nguyễn Hồng Vân Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Ông Lê Quý Vương Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Tráng Thị Xuân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội