ĐOÀN CÔNG TÁC TIỂU BAN AN NINH, TRẬT TỰ VÀ Y TẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẮK LẮK

ĐOÀN CÔNG TÁC TIỂU BAN AN NINH, TRẬT TỰ VÀ Y TẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẮK LẮK

15/04/2021 16:03

Sáng ngày 15/4, Đoàn kiểm tra, giám sát của Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế của Hội đồng bầu cử Quốc gia do Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA TIỂU BAN AN NINH, TRẬT TỰ VÀ Y TẾ LÀM VIỆC VỚI TỈNH GIA LAI VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA TIỂU BAN AN NINH, TRẬT TỰ VÀ Y TẾ LÀM VIỆC VỚI TỈNH GIA LAI VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ

14/04/2021 16:29

Sáng ngày 14/4, Đoàn kiểm tra, giám sát của Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế của Hội đồng bầu cử Quốc gia do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Thượng tướng Võ Trọng Việt - Phó trưởng Tiểu ban Thường trực, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

ĐOÀN GIÁM SÁT TIỂU BAN AN NINH, TRẬT TỰ VÀ Y TẾ LÀM VIỆC VỚI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ

ĐOÀN GIÁM SÁT TIỂU BAN AN NINH, TRẬT TỰ VÀ Y TẾ LÀM VIỆC VỚI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ

12/04/2021 15:40

Sáng ngày 12/4, Đoàn kiểm tra, giám sát của Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, do Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực làm Trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

19/09/2019 18:18

Ngày 16/9, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Ngọc Khánh làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; ngân sách quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng năm 2020.

ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

19/09/2019 18:17

Ngày 17/9, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Ngọc Khánh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tp.Hồ Chí Minh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; ngân sách quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng năm 2020.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG TẠI QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG-KHÔNG QUÂN

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG TẠI QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG-KHÔNG QUÂN

21/09/2019 08:21

Thực hiện Kế hoạch khảo sát phục vụ thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 8, ngày 20/9, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trưởng đoàn khảo sát, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, ngân sách năm 2019.

UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG AN NINH TẠI QUÂN KHU IV

UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG AN NINH TẠI QUÂN KHU IV

19/09/2019 08:50

Ngày 18/9, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trưởng đoàn Khảo sát, đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu IV tại tỉnh Nghệ An về thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh, ngân sách Quốc phòng an ninh…

UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7

UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7

18/09/2019 09:09

Ngày 17/9, Đoàn công tác của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh do Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban, làm Trưởng Đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ngân sách quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

18/09/2019 08:23

Chiều ngày 17/9, Đoàn khảo sát của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND Tp.Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ngân sách quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác phòng chống cháy nổ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban làm Trưởng đoàn khảo sát.

ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

16/09/2019 15:10

Ngày 16/9, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Ngọc Khánh làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; ngân sách quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Các tin đã đưa: