ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI QUẬN HẢI AN, TP.HẢI PHÒNG VỀ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ PCCC

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI QUẬN HẢI AN, TP.HẢI PHÒNG VỀ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ PCCC

06/07/2023 10:03

Tiếp tục chương trình giám sát “việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020-2022”, sáng nay, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã làm việc với UBND quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI TỈNH QUẢNG NINH

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI TỈNH QUẢNG NINH

06/07/2023 07:54

Sáng 05/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Phó trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND thành phố Hạ Long và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh về “việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020-2022”.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI UBND TP.HẠ LONG, HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI UBND TP.HẠ LONG, HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH

05/07/2023 14:37

Sáng 05/07, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Phó trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát làm trưởng đoàn, đã làm việc với UBND thành phố Hạ Long và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh về “việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020-2022”.

VƯỚNG MẮC TRONG KHẮC PHỤC YÊU CẦU VỀ PCCC THEO QUY CHUẨN 06:2022

VƯỚNG MẮC TRONG KHẮC PHỤC YÊU CẦU VỀ PCCC THEO QUY CHUẨN 06:2022

05/07/2023 07:17

Sáng 04/07, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Phó trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát làm trưởng đoàn, làm việc với UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về “việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020-2022”.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH GIÁM SÁT TẠI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 99 CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH GIÁM SÁT TẠI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 99 CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

04/07/2023 13:18

Sáng ngày 04/07, Đoàn giam sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát làm Trưởng đoàn, làm việc với UBND thành phố Móng Cái về “việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020-2022”.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH GIÁM SÁT TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH GIÁM SÁT TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

16/06/2023 18:26

Sáng 16/6, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về “việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020 – 2022".

ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/2019/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ NGÀNH

ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/2019/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ NGÀNH

14/06/2023 09:05

Sáng 14/6, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống và chữa cháy giai đoạn 2020-2022” tổ chức phiên họp của Đoàn giám sát làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH VĂN BẢN SỐ 472/UBTVQH15-PL VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH VĂN BẢN SỐ 472/UBTVQH15-PL VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

24/05/2023 11:51

Trên cơ sở đề xuất của Uỷ ban Pháp luật, ngày 18/5/2023, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ký thay Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã ký, ban bành văn bản số 472/UBTVQH15-PL về việc tăng cường công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

14/03/2023 11:30

Sáng 14/3 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Thượng tướng Trần Quang Phương – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 5 ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 5 ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

08/02/2023 11:19

Sáng ngày 08/2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 5, thẩm tra Dự thảo Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thượng tướng Trần Quang Phương – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp.

Các tin đã đưa: