ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PCCC

20/10/2023

Tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 9, chiều 20/10 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiến hành thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy năm 2023. Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PCCC

Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp phiên toàn thể, thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy năm 2023. 

Cùng dự Phiên họp có các Ủy viên Thường trực, thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đại diện Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan.

Báo cáo tại phiên họp, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Bộ Công an cho biết, thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Theo đó, đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện 09 nhóm vấn đề, 96 nhiệm vụ để tổ chức thực hiện với lộ trình, thời hạn hoàn thành cụ thể.

Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của tình hình cháy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành khác về công tác PCCC và CNCH. Chỉ đạo Bộ Công an ban hành nhiều văn bản chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14; tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề để đánh giá kết quả và đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

Về tình hình cháy, nổ, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh cho biết, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, toàn quốc xảy ra 1.938 vụ cháy, làm chết 144 người, bị thương 113 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 315.440 triệu đồng và 306 ha rừng. Trong đó, đã xảy ra 93 vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, làm chết 144 người, bị thương 67 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 282.006 triệu đồng. So với cùng kỳ, số vụ cháy tăng 190 vụ, tăng 33 người chết, tăng 34 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm 260.680 triệu đồng. Về tình hình nổ, toàn quốc xảy ra 14 vụ nổ, làm 05 người chết, bị thương 31 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, tình hình cháy, nổ tại các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở tập trung đông người còn diễn biến phức tạp, một số vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người. Nguyên nhân một phần là do một bộ phận không nhỏ người dân chưa nhận thức, ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn, còn tâm lý chủ quan, coi nhẹ.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) báo cáo tại phiên họp.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về PCCC, năm 2023, Bộ Công an rà soát, sửa đổi những vấn đề bấp cập trong các quy định về PCCC và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC. Đặc biệt, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng Luật PCCC sửa đổi, dự kiến trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Quý IV/2023. Cùng với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, năm 2023, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, ban hành 14 tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH. Dự kiến đến hết năm 2023, sẽ phối hợp rà soát, sửa đổi 02 quy chuẩn...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin nội dung phiên họp.

Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức