GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY: LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP CỦA TỪNG BỘ NGÀNH

09/08/2023

Tại Phiên họp giữa Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và PTNT, các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao Báo cáo của các Bộ. Tuy nhiên đề nghị cần làm rõ trách nhiệm trong công tác phối hợp với các bên liên quan gắn với chức năng quản lý của từng Bộ phụ trách liên quan đến PCCC…

GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/2019/QH14 VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY GIAI ĐOẠN 2020-2022

Quang cảnh phiên họp.

Sáng 09/8, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh “Việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020 – 2022” đã làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh – Trưởng Đoàn giám sát chủ trì Phiên họp. Dự phiên họp về phía Đoàn giám sát có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh: Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Hải Hưng; các thành viên Đoàn giám sát cùng đại diện Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội…

Tại phiên họp, đại diên 3 Bộ: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo Đoàn giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC), về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật về PCCC trong giai đoạn 2020-2022.

Qua thảo luận, các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao Báo cáo của 3 Bộ (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) liên quan đến tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cơ bản các Báo cáo này đã bám sát đề cương hướng dẫn của Đoàn giám sát.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới - Trưởng Đoàn giám sát cho bết, về cơ bản, Báo cáo của từng Bộ đã bám sát đề cương hướng dẫn của Đoàn giám sát, bám sát Chỉ thị 47-CT/TW, Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Các báo cáo đã phản ánh đầy đủ công tác PCCC trong nội bộ cơ quan và các chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực liên quan đến PCCC, đồng thời đề cập đến vướng mắc của các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cũng như việc chuyển giao và ứng dụng công nghệ liên quan đến PCCC.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực PCCC còn nhiều hạn chế

Cho ý kiến tại Phiên họp, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định Nguyễn Hải Dũng đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học và Công nghệ khi đã quan tâm tới công tác tổ chức nghiên cứu phát triển ứng dụng, phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ về PCCC như việc sản xuất những phương tiện nhỏ để PCCC vì đặc điểm đô thị của chúng ta nhiều ngõ nhỏ, hẹp. Tuy nhiên, qua giám sát đại biểu cho biết chưa thấy địa phương nào tiếp cận đến các sản phẩm này. Đại biểu Nguyễn Hải Dũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cần hiện thực hoá vấn đề này, bởi nếu đề tài hiệu quả nhưng không được sử dụng đến thì rất lãng phí.

Liên quan Bộ Giao thông vận tải, ĐBQH Nguyễn Hải Dũng cho rằng, lĩnh vực của Bộ quản lý xảy ra rất nhiều vụ cháy chưa cập nhật đầy đủ. "Riêng ở Tiền Giang đã có 2 vụ cháy tàu rồi, mà nguyên nhân do chập điện, đây là nguyên nhân kỹ thuật, đề nghị Bộ quan tâm thống kê đầy đủ", đại biểu đề nghị.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định Nguyễn Hải Dũng.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện nay cả nước có khoảng 240 tiêu chuẩn quốc gia có liên quan đến lĩnh vực PCCC, trong đó các Bộ chuyên ngành ban hành 41 Quy chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Cụ thể như Quy chuẩn QCVN 06:2022 về an toàn phòng cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành còn gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo rõ việc thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về PCCC trong đó có việc rà soát các quy chuẩn. Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Quy chuẩn 06 chỉ có tuổi thọ có 1 năm nên gây khó khăn cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải ngừng việc hoặc giải thể. “Vậy trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công an như thế nào để hướng dẫn trong việc áp dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực PCCC?", Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng nêu vấn đề.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ làm rõ trách nhiệm trong tổ chức thẩm định Quy chuẩn 06, trách nhiệm của các Bộ trong việc xây dựng, ban hành các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn.

Làm rõ trách nhiệm của các Bộ ngành trong công tác phối hợp PCCC

Đánh giá cao Bộ Nông nghiệp và PTNT đã bám sát nội dung đề cương của Đoàn giám sát, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng Báo cáo của Bộ đã cung cấp thông tin số liệu khá đầy dủ, thể hiện công tác quản lý Nhà nước, công tác triển khai PCCC theo chức năng nhiệm vụ của Bộ. Tuy nhiên, Thiếu tướng Nguyễn Thị cho rằng hiện nay, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn còn ở mức thấp. Bên cạnh đó, việc đầu tư phương tiện, trang thiết bị cho công tác này cũng còn nhiều hạn chế.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Sự biến đổi khí hậu nhất là trong các đợt hạn hán, hanh khô sẽ tiếp tục là các yếu tố dẫn đến nguy cơ chay, đặt biệt là cháy rừng rất cao và khi xảy ra cháy, thiệt hại sẽ rất lớn, do đó Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân đề xuất cần tăng cương công tác tuyên tuyền truyền, có hình thức hỗ trợ phù hợp đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm, chủ rừng, lực lượng PCCC tại chỗ. Đồng thời đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT làm rõ công tác phối hợp, xã hội hóa trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian qua.

Nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT làm rõ công tác phối hợp với lực lượng quân đội trong công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng…

Tại Phiên họp, các đại biểu cũng đề nghị 3 Bộ: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung thêm số liệu cụ thể các vụ việc cũng như thiệt hại do các vụ cháy gây ra để thấy rõ bức tranh thực tiễn, từ đó đưa ra các giải pháp quyết liệt và khả thi nhất. Bên cạnh đó, các Bộ cũng cần làm rõ trách nhiệm của mình trong công tác phối hợp với các bên liên quan nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ gắn với chức năng quản lý của từng Bộ phụ trách liên quan đến PCCC…

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới - Trưởng Đoàn giám sát kết luận phiên họp.

Kết luận Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới - Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận các ý kiến của các đại biểu, đề nghị các Bộ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo bổ sung những vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm, bổ sung các nội dung còn thiếu vào Báo cáo, thực hiện nghiêm túc các quy định PCCC, bám sát đề cương hướng dẫn của Đoàn giám sát. Đồng thời đề nghị Báo cáo của các Bộ cần bổ sung thêm số liệu, phụ lục cho đầy đủ, đặc biệt bổ sung, làm rõ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến bộ ngành mình phụ trách trong công tác PCCC, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể cho những vướng mắc này. Đồng thời đề nghị 3 Bộ ngành tiếp tục rà soát lại các nội dung gắn với nhiệm vụ, chức năng quản lý của mình để bổ sung, làm rõ thêm các nội dung còn thiếu và chưa rõ liên quan đến công tác PCCC./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Phiên họp:

Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh – Trưởng Đoàn giám sát chủ trì Phiên họp.

Các thành viên Đoàn giám sát tại phiên họp.

Đại diện Các Bộ, ngành tham dự phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định báo cáo tại phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 99 của Quốc hội tại thuộc lĩnh vực phụ trách của Bộ Giao thông vận tải.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại phiên họp.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát cho ý kiến tại phiên họp.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết qua giám sát, việc thực hiện PCCC tại các cảng cá còn nhiều bất cập do thiếu sự quản lý của lực lượng chức năng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho ý kiến tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đề nghị cần làm rõ trách nhiệm trong công tác phối hợp với các bên liên quan gắn với chức năng quản lý của từng Bộ phụ trách liên quan đến PCCC.

Đại diện Thường trực các Ủy ban của Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới - Trưởng Đoàn giám sát kết luận nội dung phiên họp.

Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức