ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/2019/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ NGÀNH

14/06/2023

Sáng 14/6, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống và chữa cháy giai đoạn 2020-2022” tổ chức phiên họp của Đoàn giám sát làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế.

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI 12 BỘ, 4 TẬP ĐOÀN LỚN VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG

Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 99/2029/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống và chữa cháy giai đoạn 2020 - 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, trong đó chú trọng việc “lồng ghép việc phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học”.

Bộ GDĐT đã chỉ đạo, tổ chức xây dựng 3 bộ tài liệu, giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phóng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm trong cơ sở giáo dục cho bậc học mầm non, bậc tiểu học và THCS, THPT.

Trung ướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Giám sát chủ trì phiên họp.

Công tác PCCC và CNCH đã được các địa phương tích cực triển khai thực hiện tại các cơ sở giáo dục như các cơ quan, cơ sở giáo dục đều xây dựng phương án PCCC, thành lập đội PCCC, đội xung kích thanh niên của trường sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy nổ xảy ra. Cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn chủ động kiểm tra nguồn điện khi sử dụng và hết giờ làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt đươc, đại diện Bộ GDĐT cũng đã chỉ rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, trách nhiệm cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề xuất với Quốc hội cần tăng cường giám sát về công tác PCCC tại các địa phương và các bộ ngành liên quan.

Đại diện Bộ Y tế báo cáo tại phiên họp.

Đối với các bộ ngành Trung ương, đề nghị Bộ Công an tăng cường phối hợp, hỗ trợ ngành giáo dục trong việc xây dựng, thẩm định, ban hành các tài liệu và triển khai tổ chức tập huấn đội ngũ giáo viên làm công tác giảng dạy kiến thức kỹ năng về PCCC cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục… 

Cũng tại phiên họp, đại diện Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống và chữa cháy giai đoạn 2020 - 2022.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết của phiên họp.

Bích Ngọc - Trọng Quỳnh

Các bài viết khác