PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

14/03/2023

Sáng 14/3 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Thượng tướng Trần Quang Phương – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp.

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự và chỉ đạo phiên họp.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Về phía Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Soạn thảo cùng các thành viên Ban Soạn thảo Dự án Luật; đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng cho biết, thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023, theo dự kiến, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp. 

Để chuẩn bị cho quá trình thẩm tra, trong thời gian qua, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với Ban Soạn thảo Dự án Luật khảo sát thực tế tại một số địa phương và Quân khu trên cả nước; đồng thời phối hợp với Viện Nghiên cứu Lập pháp tổ chức Hội thảo khoa học góp ý Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Thay mặt Ban soạn thảo trình bày tờ trình Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Thiếu tướng Lưu Quang Vụ - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng cho biết, công trình quốc phòng và khu quân sự là tài sản nhà nước, giao cho Quân đội và chính quyền các cấp tổ chức xây dựng, quản lý, sử dụng, bảo vệ để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn thể Nhân dân, nòng cốt là lực lượng quân đội.

Ngày 19/5/1994, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh này, công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đã đạt được những kết quả quan trọng, bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, góp phần tích cực vào củng cố, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội.

Thiếu tướng Lưu Quang Vụ - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, sau 28 năm thực hiện, Pháp lệnh đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, như: Việc xác định phạm vi, ranh giới bảo vệ của công trình quốc phòng và khu quân sự chưa được quy định cụ thể, rõ ràng; còn xảy ra hiện tượng lấn chiếm, xâm canh trái phép vào phạm vi được giao quản lý, bảo vệ; công tác phối hợp giữa các địa phương với Bộ Quốc phòng và các đơn vị Quân đội trong xác định phạm vi, ranh giới để tổ chức quản lý, bảo vệ chưa được triển khai đồng bộ; việc xây dựng các quy hoạch, cấp phép hoạt động ở một số dự án phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý người nước ngoài cư trú ở một số địa phương, khu vực có liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự chưa chặt chẽ;… Những bất cập nêu trên đặt ra yêu cầu phải xây dựng Luật để tạo cơ sở pháp lý cao hơn và giải quyết kịp thời các vướng mắc, bất cập thực tế phát sinh.

Vì vậy, việc xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập của Pháp lệnh; đồng thời, để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự gồm 06 chương, 33 điều được xây dựng trên cơ sở 04 nhóm chính sách:

Chính sách 1: Hoàn thiện quy định về nội dung quản lý, xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Chính sách 2: Chế độ quản lý, bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn, vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự của các công trình quốc phòng và khu quân sự.

Chính sách 3: Chuyển đổi mục đích sử dụng, phá dỡ, di dời công trình quốc phòng và khu quân sự.

Chính sách 4: Chế độ, chính sách đối với địa phương, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn, khu vực phạm vi bị ảnh hưởng do yêu cầu của công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh. 

Báo cáo thẩm tra sơ bộ Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhấn mạnh, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và cho rằng, công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đây là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, của Nhân dân, mà nòng cốt là lực lượng quân đội. Việc ban hành Luật trên cở sở Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự có bổ sung nội dung về quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự là cần thiết, nhằm tiếp tục cụ thể hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến bảo vệ Tổ quốc, quân sự, quốc phòng.

Tuy nhiên, Thường trực Quốc phòng và An ninh đề nghị cần tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ các căn cứ về chính trị, pháp lý, thực tiễn, làm rõ thêm về sự cần thiết phải ban hành Luật. Bên cạnh đó, cần rà kỹ lưỡng đối với từng luật, pháp lệnh có liên quan để xác định cụ thể, rõ ràng các nội dung nào chồng chéo, mâu thuẫn, xung đột và đề xuất phương án xử lý để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi; đồng thời, đề nghị rà soát các quy định chuyển tiếp giữa Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự để tránh có khoảng trống pháp lý trong triển khai thực hiện Luật.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu cơ bản tán thành với sự cần thiết phải ban hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Ban soạn thảo trong quá trình xây dựng Dự thảo luật.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự có nội dung liên quan đến Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Viễn thông, hiện nay việc sửa đổi toàn diện 03 Luật này đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023). Do đó đề nghị Ban soạn thảo dự án Luật phối hợp với cơ quan soạn thảo của 3 dự án Luật nêu trên để tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất giữa các dự án luật trình Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo Phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ, cơ quan soạn thảo để xây dựng Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Hồ sơ Dự án Luật tương đối đầy đủ, đã tổng kết, khảo sát đánh giá tác động của Dự án Luật và đề xuất các chính sách phù hợp. Báo cáo thẩm tra của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã làm rõ các vấn đề liên quan.

Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh và các đại biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các bên liên quan cần nghiên cứu đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện Dự án Luật, đặc biệt là báo cáo tác động của các chính sách. Đồng thời, cần hoàn thiện hồ sơ văn bản quy định chi tiết các nội dung dự kiến luật giao cho Chính phủ và các cơ quan chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, đây là luật chuyên ngành đặc thù, có yếu tố bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự Quốc gia, do đó đề nghị những vấn đề nào có thể công khai thì luật hóa cụ thể, đưa vào Luật, Nghị định, Thông tư, tránh tình trạng luật khung, luật ống.

Qua kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự có 66 văn bản, do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần rà kỹ lưỡng đối với từng luật, pháp lệnh có liên quan để xác định cụ thể, rõ ràng các nội dung nào chồng chéo, mâu thuẫn, xung đột và đề xuất phương án xử lý để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi; đồng thời, đề nghị rà soát các quy định chuyển tiếp giữa Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự với dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự để tránh có khoảng trống pháp lý trong triển khai thực hiện Luật.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Quang Phương cũng yêu cầu Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với Ban Soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu với các dự án luật đã và sẽ thông qua, nhất là các Luật đang trong quá tình xây dựng như Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Viễn thông… để bảo đảm tính thống nhất giữa các dự án luật trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét trong thời gian tới./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự và chỉ đạo phiên họp.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh và đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tại phiên họp.

Đại diện Ban soạn thảo tại phiên họp.

Phó Trưởng ban Dân nguyện Hoàng Anh Công phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản tán thành với sự cần thiết phải ban hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Các đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo dự án Luật phối hợp với cơ quan tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất giữa các dự án luật trình Quốc hội.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó trưởng Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng các đại biểu tại phiên họp.

Trọng Quỳnh - Phạm Thắng