THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG, AN NINH

13/10/2022

Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 3, sáng ngày 23/10, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, ngân sách quốc phòng-an ninh năm 2022 và phương hướng năm 2023. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng chủ trì nội dung phiên họp.

UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 3

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHẰM XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC ĐIỂM ĐEN TIỀM ẨN TAI NẠN GIAO THÔNG

Toàn cảnh Phiên họp

Tham dự Phiên họp có các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, các Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách của Quốc phòng và An ninh, đại diện lãnh đạo một số Uỷ ban, Ban thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng tham dự còn có Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương – Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cùng đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã nghe Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Huỳnh Chiến Thắng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ quốc phòng thời gian còn lại của năm 2022 và năm 2023; đại diện Bộ Công an báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, ngân sách an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, ngân sách an ninh năm 2023.

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Huỳnh Chiến Thắng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ quốc phòng thời gian còn lại của năm 2022 và năm 2023

Theo đó, năm 2022, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của đất nước.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2022 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đề ra, phát huy vai trò nòng cốt, nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ, các thành viên Ủy ban Quốc hội và An ninh cơ bản thống nhất với nhận định, đánh giá trong Báo cáo của Bộ Quốc phòng, Công an; đồng thời nhận thấy trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chính phủ đã có nhiều giải pháp kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành nên tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững; đồng thời dự báo tình hình và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 cụ thể, bảo đảm khả thi.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh Phiên họp

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Đại diện Bộ Công an báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, ngân sách an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, ngân sách an ninh năm 2023

Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Trần Đức Thuận phát biểu tại Phiên họp

Uỷ viên Chuyên trách Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Trịnh Xuân An phát biểu tại phiên họp

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Kim Bé

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng cho ý kiến về một số nội dung trong báo cáo của Chính phủ

Minh Thành - Trọng Quỳnh