TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

08/10/2021 17:32

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 08/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 2. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự Phiên họp.

 

Tham dự Phiên họp còn có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cùng các Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách và đại diện các Ủy ban của Quốc hội; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương.


Toàn cảnh Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Tại Phiên họp, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiến hành thẩm tra báo cáo của Chính phủ về Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Triển khai tích cực các nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy

Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy năm 2021, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Vũ Xuân Hùng cho biết: Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2021, Chính phủ đã nghiêm túc chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết đạt được nhiều kết quả tích cực: Khẩn trương sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW và tham mưu Ban Bí thư ban hành Kết luận số 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; triển khai nghiêm túc Kết luận số 02-KL/TW; tiếp tục ban hành, sửa đổi các văn bản để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháu và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH); các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia được bổ sung, xây dựng mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác tuyên truyền đã có sự chuyển biến với một số hình thức tuyên truyền mới được áp dụng đem lại hiệu quả tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từng bước được nâng lên; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý vi phạm về PCCC và CNCH. Một số địa phương từng bước công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC; công tác chữa cháy, CNCH đã có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hơn, có sự liên kết, kết nối giữa các khu vực, vùng khi xảy ra cháy lớn; lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã được kiện toàn ở các cấp, mở rộng mạng lưới bám địa bàn, cơ sở. Công tác PCCC và CNCH đạt được nhiều kết quả tốt, hạn chế thiệt hại về cả người và tài sản, góp phần tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng vẫn một số điểm còn hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 99, một số nhiệm vụ chậm được triển khai, một số chỉ tiêu chưa đáp ứng yêu cầu, cần tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể như: tình hình cháy mặc dù giảm so với cùng kỳ nhưng cháy, nổ tại các khu công nghiệp, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trong các khu dân cư cũ vẫn diễn biến phức tạp do hệ thống cơ sở hạ tầng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn còn bất cập, chưa thể giải quyết trong thời gian ngắn (như giao thông, nguồn nước, khoảng cách bảo đảm an toàn, chống cháy lan). Tuy số liệu về cháy, nổ có giảm trên 3 tiêu chí (số vụ, số người bị thương và số tài sản bị thiệt hại) nhưng số người chết do cháy, nổ lại tăng so với cùng kỳ năm 2020; cháy do sự cố điện vẫn là chủ yếu.


Các đại biểu tham dự Phiên họp.

Số lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được sửa đổi, ban hành còn thấp so với số lượng dự kiến cần sửa đổi, ban hành; hiện còn nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến PCCC đang xây dựng, sửa đổi hoặc chưa được xây dựng, sửa đổi. Việc xử lý các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC được đưa vào sử dụng trước Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực (theo quy định tại Điều 63a Luật Phòng cháy và chữa cháy) gặp khó khăn. Đến thời điểm báo cáo, mới có 11/45 địa phương có cơ sở quy định tại Điều 63a ban hành quy định về xử lý các công trình này; nhiều khả năng không đạt mục tiêu Quốc hội đề ra trong năm 2021.

Việc xây dựng, ban hành quy định về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, xây dựng hệ thống giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, lồng ghép vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa chưa đạt tiến độ theo Nghị quyết của Quốc hội, hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến ban hành để triển khai trong năm học 2022 - 2023.

Mặc dù công tác đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã được Chính phủ quan tâm, tuy nhiên lực lượng này vẫn còn gặp nhiều khó khăn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ như: vẫn phải sử dụng trụ sở chung hoặc thuê trụ sở, phương tiện chữa cháy, CNCH nhìn chung còn khiêm tốn…, cần được Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục quan tâm.

Mức chi trả, hỗ trợ thường xuyên cho lực lượng dân phòng tại một số địa phương chưa thực hiện được theo yêu cầu của Nghị quyết số 99 do còn khó khăn về ngân sách. Nhiều địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, phải phụ thuộc vào ngân sách Trung ương nên nguồn ngân sách cho hoạt động PCCC còn hạn chế.

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật có liên quan đến bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Vũ Huy Khánh cho biết: Năm 2021 mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhận thấy, Báo cáo đã đánh giá công tác bảo đảm TTATGT thời gian qua tương đối đầy đủ, có thông tin cụ thể, chi tiết, số liệu minh họa, so sánh kèm theo và phân tích nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT).

Mặt khác, Báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 2021 và đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể của năm 2022; đồng thời, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương các cấp, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới, quyết liệt, chủ động, từ đó đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT và ùn tắc giao thông trên địa bàn cả nước; kịp thời có giải pháp phù hợp, điều chỉnh linh hoạt để chỉ đạo khắc phục vướng mắc phát sinh do hoạt động kiểm soát dịch bệnh Covid-19, góp phần đáp ứng vận tải hàng hóa.

Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiến nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo đảm TTATGT, nhằm khắc phục những tồn tại và kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT), huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tổ chức và triển khai thực hiện công tác bảo đảm TTATGT; trong đó, tập trung điều chỉnh các vấn đề trọng tâm là nguyên nhân chính làm gia tăng TNGT nghiêm trọng trong thời gian qua.


Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Vũ Huy Khánh trình bày Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế cần phân tích, đánh giá sâu hơn: Công tác lãnh đạo, trách nhiệm và việc xử lý người đứng đầu ở một số cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương về TTATGT chưa rõ ràng; tư tưởng giao khoán cho lực lượng chuyên trách vẫn còn tồn tại, thường chỉ quan tâm tập trung vào những đợt cao điểm.

Một số văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT còn chậm được sửa đổi bổ sung so với yêu cầu thực tế; quy định về mức xử phạt vi phạm TTATGT chưa đủ tính răn đe; việc quy định về thống kê, báo cáo, |chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông còn chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, dẫn đến sự khác biệt về số liệu công bố của Việt Nam với số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, khó so sánh, đánh giá kết quả bảo đảm TTATGT của nước ta với các quốc gia khác. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT vẫn chưa đạt mục tiêu đặt ra; một số địa phương có hình thức và phương pháp tuyên truyền chưa phù hợp với thực tế; ý thức của một bộ phận người dân tham gia giao thông còn kém, nhất là một bộ phận lái xe kinh doanh vận tải, xe buýt và học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên.

Công tác quản lý, tổ chức giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông chưa quyết liệt, tình trạng vi phạm quy định về tổ chức giao thông, hiện tượng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông sau khi giải tỏa vẫn diễn ra khá phổ biến; việc lắp đặt dải phân cách, đèn tín hiệu giao thông, các vòng xuyến giao thông nhiều nơi chưa hợp lý; tình trạng nạo vét lòng sông, khai thác cát diễn biến phức tạp tại một số tuyến đường thủy nội địa, gây sạt lở, mất TTATGT nghiêm trọng trên đường thủy nội địa; các “điểm đen” mới xuất hiện, điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT chưa được xử lý dứt điểm, nhất là đường dân sinh trái phép đi qua đường sắt diễn ra phổ biến, chưa phân định rõ trách nhiệm cho cơ quan, tổ chức và địa phương.

Việc xử lý chưa nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT làm giảm tính răn đe, giáo dục; tình trạng chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, các đối tượng vi phạm hết sức manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật gây bức xúc trong dư luận. Công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe ở một số địa phương thiếu kiên quyết, thực hiện chưa nghiêm là nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, mất ATGT; tình trạng lái xe sử dụng ma túy và rượu bia gây TNGT có giảm sâu nhưng vẫn còn nhiều.

Công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm về TTATGT còn hạn chế; việc quản lý, khai thác thiết bị giám sát hành trình đối với phương tiện kinh doanh vận tải chưa chặt chẽ, chưa có chế tài hiệu quả đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vi phạm TTATGT; chưa quyết liệt, kịp thời khi thực hiện quy định pháp luật về ứng dụng công nghệ trong kinh doanh vận tải.

TTATGT tại một số thành phố lớn, nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều bất cập, nhất là công trình giao thông kéo dài tiến độ chưa được xử lý dứt điểm như các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội; sự phối hợp giữa các địa phương về bảo đảm lưu thông hàng hóa trong đợt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 còn chưa tốt. Việc chống ùn tắc giao thông thiếu bền vững, một số giải pháp cơ bản, lâu dài chưa được triển khai triệt để, kiên quyết như chậm di dời trụ sở các cơ quan hành chính, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, các bệnh viện lớn ra khỏi trung tâm thành phố hoặc sau khi di dời lại cho xây dựng các tòa nhà cao tầng làm tăng mật độ dân cư; tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống giao thông công cộng còn chậm, chất lượng chưa cao, việc thực hiện chủ trương hạn chế phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông còn chậm, nhiều lúng túng; công tác quản lý hè phố, lòng đường đô thị còn nhiều bất cập và thiếu kỷ cương, kỷ luật; sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của dân cư các đô thị vẫn chưa mạnh mẽ và rõ rệt, nhất là ở thành phố Hà Nội.

Về những giải pháp và phương hướng năm 2022, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, những giải pháp và phương hướng của nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 nêu trong Báo cáo rất chi tiết, rõ ràng, giao nhiệm vụ cụ thể từng Bộ, ngành, địa phương; thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ nhằm mục tiêu thực hiện thành công Năm An toàn giao thông 2022 “Tính mạng con người là trên hết”. Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị tiếp tục phấn đấu đạt thành tích như năm 2021 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Đối với Quốc hội, cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội: Tiếp tục hoàn thiện pháp luật có liên quan đến bảo đảm TTATGT, khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành các Luật về lĩnh vực giao thông mà Quốc hội khóa XIV đã cho ý kiến. Tăng cường công tác giám sát, khảo sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về TTATGT, việc xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Đối với Chính phủ: Tiếp tục có các giải pháp cụ thể thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; tăng cường các biện pháp thi hành pháp luật về TTATGT, theo đó cần sớm ban hành quy định chế tài về việc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm TTATGT để xem xét, xử lý khi không hoàn thành chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc hội; có giải pháp căn cơ cân đối các loại hình giao thông về lâu dài.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan hưu quan khẩn trương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội khóa XIV về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo đảm an toàn về kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông, phương tiện, kỹ năng, đạo đức, trách nhiệm của người tham gia giao thông cùng với các chế tài xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo đảm TTATGT; nhất là chế tài xử lý vi phạm hành chính có sức răn đe mạnh hơn, các quy định về thu hồi và cấp lại giấy phép lái xe ô tô đối với những trường hợp lái xe vi phạm nghiêm trọng quy định về TTATGT; chỉ đạo Bộ Công an sớm ban hành quy định về thống kê tai nạn giao thông phù hợp với thông lệ quốc tế, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định về kết nối dữ liệu quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện phục vụ việc quản lý, xử lý vi phạm bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Ngoài ra là tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các ngành, các cấp tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTATGT; quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng và người đứng đầu chính quyền địa phương. Chỉ đạo đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng văn hóa tham gia giao thông của mọi người dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên; chấn chỉnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấp phép lái xe, công tác đăng kiểm chất lượng phương tiện giao thông, nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe và kỷ cương; siết chặt hơn nữa công tác quản lý vận tải, gắn chặt trách nhiệm của chủ doanh nghiệp vận tải và có chế tài xử lý đối với chủ doanh nghiệp để lái xe vi phạm pháp luật gây ra TNGT dẫn đến bị thương và chết người; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung ở ngoài đô thị, khu vực nông thôn; chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp xử lý nghiêm các vụ việc chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT. Đặc biệt, chủ động có kế hoạch điều hành giao thông khi các địa phương nới lỏng giãn cách nhằm vừa phòng, chống dịch Covid-19 và vừa bảo đảm TTATGT.

Chỉ đạo tiếp tục rà soát quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên các tuyến chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; có giải pháp thực hiện nghiêm quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị các thành phố lớn, quy hoạch khu dân cư, tránh gây ùn tắc giao thông; nghiên cứu tổ chức lại giao thông tại một số thành phố lớn phù hợp với mật độ giao thông, giảm ùn tắc giao thông cục bộ, nhất là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện phân làn giao thông hợp lý, linh hoạt; kiểm soát chặt chẽ việc dừng, đỗ xe trái phép, chú trọng xây dựng các bãi đỗ xe thông minh để tiết kiệm diện tích; chỉ đạo quyết liệt việc quản lý và giải toả lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa tại địa phương; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các loại hình vận tải công cộng, vận tải khối lượng lớn trong đô thị và kết nối vùng; tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận tải của người dân.

 Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm TTTAGT làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là để xác định trách nhiệm khi xảy ra nhiều vi phạm TTATGT và những vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng; tập trung chỉ đạo để ngăn chặn, giảm thiểu các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ gây ra; phân công rõ trách nhiệm của lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông; kịp thời động viên, khen thưởng hoặc xử lý nghiêm đối với những hành vi tiêu cực, cẩu thả, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Đảm bảo an toàn giao thông trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Cũng tại Phiên họp, các đại biểu Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về tình hình ATGT, lưu thông hàng hóa trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy ở các công trình xây dựng, tòa nhà...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức dẫn thực tế là trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, mỗi địa phương có những quy định khác nhau về điều tiết giao thông, mở cửa hay đóng cửa các chốt giao thông, lưu thông đường bay... Những quy định khác nhau đó đã ảnh hưởng đến đến quá trình vận tải hàng hóa. Để làm rõ hơn về những vấn đề này, đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cần có báo rõ hơn về tình hình ATGT trong thời gian dịch bệnh, tình trạng cấp giấy phép đăng kiểm trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Mặt khác, cần có kịch bản di dời các phương tiện ở các bến xe, các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức đóng góp ý kiến tại Phiên họp.

Đối với công tác PCCC, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh nêu quan điểm, việc đánh giá tình hình PCCC phải gắn với thực hiện Nghị quyết 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy năm 2021. Ngoài ra, cần có sự rà soát các công trình xây dựng, tòa nhà vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhấn mạnh: Qua 1,5 ngày làm việc với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã hoàn thành chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 2.

Tại phiên họp, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tiến hành thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2022; Thẩm tra dự án Luật Cảnh sát cơ động; Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2012/QH14 về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Cũng tại phiên họp, các thành viên Ủy ban đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của Ủy ban và một số nội dung khác có liên quan đến hoạt động của Ủy ban.


Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh phát biểu Kết luận tại Phiên họp.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh khẳng định: Phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban đã thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đạt được mục đích, yêu cầu, an toàn và tiết kiệm theo đúng Kế hoạch đã đề ra.. Để có được thành công nêu trên, phải kể đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mà trực tiếp là Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội và sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa Uỷ ban Quốc phòng và An ninh với các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành và các cơ quan tổ chức có liên quan.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, ý kiến tham gia của thành viên Ủy ban và các đại biểu đối với từng nội dung phiên họp, Thường trực Ủy ban sẽ tổ chức nghiên cứu, tiếp thu hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra của Ủy ban bảo đảm chất lượng tốt nhất để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến./.

Bích Lan