PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: QUY ĐỊNH NHỮNG “CÁI ĐÃ RÕ, ĐÃ CHÍN” TRONG LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

Sáng ngày 03/03 tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức buổi “Tọa đàm tham gia ý kiến về dự thảo Luật Cảnh sát cơ động”. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự và phát biểu tại buổi Tọa đàm.

 

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2

Chiều ngày 07/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 2. Thượng tường Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.