Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND

06/03/2015 15:00

Sáng 5.3, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra dự án Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND.

Ủy ban Pháp luật họp phiên toàn thể lần thứ 13

06/03/2015 15:00

Ngày 4.3, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Trung Lý, Ủy ban Pháp luật tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 13 thẩm tra một số nội dung, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Chín, QH Khóa XIII và phiên họp Ba mươi sáu của UBTVQH.

Cần khắc phục tình trạng chuyển đơn khiếu nại, tố cáo lòng vòng, vượt cấp-demo=

Cần khắc phục tình trạng chuyển đơn khiếu nại, tố cáo lòng vòng, vượt cấp-demo=

13/01/2015 15:00

Phiên họp toàn thể lần thứ 17 của Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa 13 tiếp tục tiến hành thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014 vào sáng 18/9, tại TP.HCM._demo

Vai trò của các cơ quan của QH trong hoạt động lập pháp

17/12/2014 15:00

Ngày 16 – 17.12, tại TP Huế, Ủy ban Pháp Luật và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Vai trò của các cơ quan của QH trong hoạt động lập pháp.

Cần khắc phục tình trạng chuyển đơn khiếu nại, tố cáo lòng vòng, vượt cấp

Cần khắc phục tình trạng chuyển đơn khiếu nại, tố cáo lòng vòng, vượt cấp

18/09/2014 14:00

Phiên họp toàn thể lần thứ 17 của Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa 13 tiếp tục tiến hành thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014 vào sáng 18/9, tại TP.HCM.

Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

17/09/2014 14:00

Nhiều ý kiến tán thành dự án luật không quy định số lượng và tên gọi các bộ, cơ quan ngang bộ để bảo đảm tính năng động, chủ động của Chính phủ

Thẩm tra dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

Thẩm tra dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

16/09/2014 14:00

Các ý kiến nhấn mạnh những nội dung mới về giám sát, phản biện, xem đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cần được quy định rõ hơn trong dự án Luật.

Khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 17 Ủy ban Pháp luật Quốc hội

Khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 17 Ủy ban Pháp luật Quốc hội

15/09/2014 14:00

Phiên họp diễn ra trong 3 ngày, từ 15 đến 18/9 và sẽ tiến hành thẩm tra nhiều dự án luật.

Một Chính phủ mạnh phải đề ra được chính sách quốc gia hợp lòng dân, một chính sách quốc gia thông minh cho đất nước phát triển

27/08/2014 14:00

Hiến pháp năm 2013 quy định, Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của QH, chịu trách nhiệm trước QH. Để cụ thể hóa các quy định này, dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) đang được soạn thảo để trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám. Mục tiêu của dự luật là tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ, xây dựng Chính phủ mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hệ thống hành chính Nhà nước thống nhất, thông suốt, phát huy mạnh mẽ dân chủ và pháp quyền, phục vụ nhân dân, kiến tạo và phát triển đất nước.

Sửa Bộ luật Dân sự để bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân về dân sự

Sửa Bộ luật Dân sự để bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân về dân sự

21/08/2014 14:00

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng trong phần thảo luận và cho ý kiến thẩm tra dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi), tại Phiên họp Toàn thể lần thứ 16 do Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức ngày 21-8.

Các tin đã đưa: