NỖ LỰC, TÍCH CỰC, TRIỂN KHAI TOÀN DIỆN TẤT CẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

07/08/2023

Tại cuộc họp giao ban tháng 8/2023 của Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội, các ý kiến ghi nhận với tinh thần trách nhiệm, chủ động, khẩn trương và ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu, nhạy bén, linh hoạt, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội đã nỗ lực, tích cực, triển khai toàn diện trên tất cả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các nội dung trong chương trình, kế hoạch công tác, trong đó có nhiều kết quả nổi bật.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP GIAO BAN CỦA LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI VỚI THƯỜNG TRỰC CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI TRƯỚC HẾT PHẢI VÌ QUỐC HỘI, VÌ NHÂN DÂN, VÌ ĐẤT NƯỚC

Toàn cảnh cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội 

Trình bày Báo cáo Kết quả công tác chủ yếu tháng 7/2023, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023 và các tháng tiếp theo của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội,  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần cho biết trong tháng 7/2023, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, khẩn trương và ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu, nhạy bén, linh hoạt, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nỗ lực, tích cực, triển khai toàn diện, “đều tay” tất cả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các nội dung trong chương trình, kế hoạch công tác và bắt tay ngay vào thực hiện các công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; tham mưu, ban hành 13 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; triển khai nghiêm túc công tác quy hoạch theo quy định của Đảng, Kế hoạch và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại; thực hiện tốt công tác đại biểu, công tác dân nguyện và công tác văn phòng.

Cụ thể, trong tháng 7/2023, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, bám sát tình hình, tham mưu, đề xuất để có các phản ứng chính sách kịp thời, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật, đồng thời, triển khai toàn diện, tích cực nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch hành động của Đảng đoàn Quốc hội, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình, kế hoạch giám sát và chương trình công tác cả năm 2023 và Quý III/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như chương trình, kế hoạch công tác của các cơ quan.

Các cơ quan đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung được giao trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ý kiến kết luận của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Quốc hội, các Đề án, nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội; tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp

Về tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp, các cơ quan đã khẩn trương hoàn thành các thủ tục trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5; chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức thường xuyên các hội thảo, tọa đàm, cuộc làm việc để tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện 09 dự thảo luật đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5; chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa cho công tác thẩm tra các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6; đồng thời chủ động tiến hành rà soát, đôn đốc các cơ quan, đề xuất cập nhật, bổ sung các nội dung về lập pháp để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được xác định trong các nghị quyết, kết luận, chỉ thị mới được ban hành của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Về tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát, các cơ quan đã tích cực tham mưu triển khai toàn diện, bảo đảm tiến độ các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tích cực triển khai các hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo kế hoạch, trọng tâm là tham mưu triển khai các hoạt động của Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội và 02 Đoàn giám sát chuyên  đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023; khẩn trương tham mưu triển khai các công tác để chuẩn bị sớm cho hoạt động giám sát năm 2024; chuẩn bị tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục tổ chức giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách...

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu tại cuộc họp

Về tham mưu, phục vụ quyết định những vấn đề quan trọng, các cơ quan đã tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; bám sát kế hoạch và tiếp tục chuẩn bị tích cực cho công tác thẩm tra các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tài chính, ngân sách, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công...

Tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại theo đúng định hướng đối ngoại của Đảng, Nhà nước, bảo đảm chủ động, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, trọng thị và đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là các hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; tham mưu tổ chức thành công Hội nghị Nhóm Tư vấn Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA Caucus) lần thứ 14 tại Kiên Giang; chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu...

Tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác đại biểu, công tác dân nguyện và nghiên cứu khoa học và các công tác khác, trong đó, chú trọng và tổ chức ngày càng hiệu quả công tác giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức nghiên cứu, cung cấp các chuyên đề thông tin phục vụ hoạt động của Quốc hội; chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV; phục vụ triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội; phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Người lao động năm 2023; tham mưu, thực hiện hỗ trợ đại biểu Quốc hội trình dự án luật...

Bảo đảm đúng tiến độ các nội dung có trong chương trình, kế hoạch

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy phát biểu 

Thảo luận tại cuộc họp, cơ bản nhất trí với những nội dung báo cáo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh kết quả nổi bật của tháng 7 là tại phiên họp tháng 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, thông qua được Nghị quyết quan trọng làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Nhấn mạnh trong tháng 8 và tháng 9 tới số lượng các dự án luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 còn rất lớn. Trong bối cảnh những tháng cuối năm Quốc hội có nhiều hoạt động công tác nhiều sự kiện lớn, một khi các dự án bị chậm tiến độ sẽ rất khó bố trí vào chương trình của các tháng tiếp theo, ảnh hưởng đến công tác chung. Do đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy đề nghị các cơ quan bám sát tiến độ để bảo đảm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng chương trình, kế hoạch; đồng thời có sự đôn đốc nhắc nhở các cơ quan hữu quan chuẩn bị và đẩy nhanh tiến độ một số nội dung đã có trong chương trình.

Ghi nhận các kết quả công tác đã đạt được trong tháng 7/2023 vừa qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry nêu rõ trong quá trình hoạt động và chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 và các phiên họp, hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã hết sức chủ động trong công việc, từ công tác lập pháp, công tác giám sát và nhiều hoạt động khác.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry phát biểu

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry dẫn chứng trong công tác xây dựng pháp luật, ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban đã tập trung cao độ và bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho các nội dung của Kỳ họp thứ 6 trong đó có việc cho ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Việc triển khai công tác giám sát nhất là các giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát tiến độ. Cùng với đó, trong tháng 7 kết hợp giữa công tác chuyên môn, lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng Nhân dân, được cử tri và Nhân dân đánh giá cao.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho rằng trong báo cáo cần nhấn mạnh, làm rõ kết quả nổi bật, tác động tích cực trong hoạt động của Quốc hội đến sự phát triển của kinh tế - xã hội. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Với nhiều điểm mới như về tăng thời gian lưu trú, thời hạn visa…Luật đã tạo đà cho sự phát triển về du lịch, phát triển về kinh tế của đất nước. Số liệu thực tế cho thấy du lịch đã có sự chuyển động mạnh mẽ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết các cơ quan của Quốc hội đã có sự vào cuộc tích cực, chủ động từ sớm, từ xa để chuẩn bị cho các nội dung của kỳ họp, các dự án trình Quốc hội. Tuy nhiên, thực tế một số nội dung Chính phủ trình còn chậm làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội. Cùng đó là khối lượng công việc của các cơ quan của Quốc hội ngày càng tăng dẫn đến các cán bộ, công chức của các vụ đơn vị phục vụ thường xuyên phải làm việc ngoài giờ. Do đó, đề nghị tính toán đến cường độ công việc để không ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu

Sẽ có nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội diễn ra trong tháng 8

Cũng theo báo cáo do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần trình bày, về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng tiếp theo, các cơ quan tham mưu, phục vụ triển khai nghiêm túc việc thực hiện ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban hằng tháng của Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và của Lãnh đạo Quốc hội; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, đề án còn lại thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội; đôn đốc, triển khai tích cực để hoàn thành các nhiệm vụ lập pháp còn lại theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15.

Các cơ quan tiếp tục chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 6 trên tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, bảo đảm chu đáo chất lượng; tham mưu phục vụ chuẩn bị kịp thời, kỹ lưỡng nội dung phục vụ phiên họp tháng 8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu tổ chức hiệu quả Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV; tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để lấy ý kiến hoàn thiện một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Toàn cảnh cuộc họp

Nhấn mạnh triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các nội dung thuộc công tác lập pháp, triển khai tích cực, linh hoạt, bảo đảm hiệu quả công tác giám sát, nhất là các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023; tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Các cơ quan tham mưu, phục vụ triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội. Tiếp tục rà soát việc triển khai các hoạt động chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan hữu quan tham mưu chuẩn bị tổ chức chu đáo cho Diễn đàn Kinh tế - xã hội năm 2023. Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”.

Các cơ quan phối hợp thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, trong đó có việc thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm hiệu quả theo đúng kế hoạch.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Đẩy nhanh việc xây dựng Quốc hội điện tử; thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội đẩy nhanh hoàn thành các nhiệm vụ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội giao bảo đảm chất lượng, tiến độ và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch./.

Bảo Yến