PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT NGÔ TRUNG THÀNH TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK

10/05/2023

Chiều 09/5, tại hội trường UBND xã Ea Uy (huyện Krông Pắc), Tổ đại biểu số 2 Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk gồm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Ngô Trung Thành và Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Tham gia hội nghị có hơn 200 cử tri của các xã: Vụ Bổn, Ea Kuang, Ea Uy, Ea Yiêng, Ea Hiu, Hòa Tiến và Tân Tiến.

ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK LẮK TIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Ngô Trung Thành và Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH đã thông tin đến cử tri dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV; thông báo nội dung trả lời những kiến nghị, đề xuất mà cử tri đã gửi đến Quốc hội, chính phủ, các bộ, ngành trung ương và địa phương ở các kỳ tiếp xúc cử tri trước.

Cử tri đã nêu nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục phân bổ kinh phí thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng tại các xã Ea Yiêng, Ea Kuang; đầu tư đường giao thông nội đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất. Cử tri cũng kiến nghị các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho 148 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại khu định canh, định cư xã Ea Yiêng; đẩy nhanh việc thực hiện Dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc Mông tại xã Vụ Bổn để tạo điều kiện cho người dân ổn định đời sống, thụ hưởng đầy đủ các chính sách của nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, cần xem xét thu hồi phần diện tích các công ty nông, lâm nghiệp không thực hiện quản lý, tổ chức sản xuất hiệu quả để giao cho người dân có nhu cầu bức thiết về đất ở, đất sản xuất…

Cử tri xã Tân Tiến nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội và các ngành chức năng xem xét xóa bỏ quy định về bảo hiểm bắt buộc đối với xe gắn máy; kiến nghị về thực hiện chế độ phụ cấp, bố trí các chức danh, thủ tục thanh toán phụ cấp… tại các thôn buôn theo gây khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải trả lời ý kiến cử tri tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND huyện Krông Pắc đã trả lời nhiều ý kiến, kiến nghị theo thẩm quyền.

Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội và các bộ, ngành trung ương. Phó trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân mong cử tri chia sẻ với những khó khăn về nguồn lực đầu tư cho các công trình, dự án; nguồn kinh phí chi trả phụ cấp cho các chức danh ở cơ sở, chế độ phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách và sẽ quan tâm đề xuất sửa đổi, điều chỉnh các nghị định, nghị quyết có liên quan phù hợp hơn với nguyện vọng của cử tri.

(Theo Báo Đắk Lắk)