UỶ BAN PHÁP LUẬT KHẢO SÁT VIỆC BỔ NHIỆM VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

19/05/2022

Sáng 18/5, Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật do Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

 

Toàn cảnh cuộc làm việc

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật; lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Đắk Lắk.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh cho biết, thực hiện Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp, UBND tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp đảm bảo đúng phân cấp về quản lý viên chức. Chất lượng và số lượng đội ngũ viên chức trong toàn tỉnh được nâng lên, việc quản lý viên chức đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 31/12/2021 tổng số viên chức là 37.096 người, trong đó có 4.642 người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 12,5%.

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng gặp một số hạn chế, bất cập như: hiện nay, Chính phủ chưa ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn khung viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp, nên UBND tỉnh chưa có cơ sở ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm viên chức quản lý; việc bổ nhiệm viên chức căn cứ trên cơ sở quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt, xảy ra trường hợp chưa có sự thống nhất với quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của bộ, ngành Trung ương. Một số trường hợp viên chức quản lý đơn vị sự nghiệp giáo dục, nhất là bậc mầm non chưa đảm bảo điều kiện về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của chức vụ bổ nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh phát biểu tại cuộc làm việc

Công tác bổ nhiệm viên chức quản lý, nhất là viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế còn gặp khó khăn, do có sự chồng chéo về quy định đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm. Cụ thể, Chính phủ quy định cần có chứng chỉ lãnh đạo quản lý cấp phòng, còn bộ ngành thì yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng quản lý giáo dục, y tế ....

Thêm vào đó, hạng chức danh nghề nghiệp một số chuyên ngành chưa có sự thống nhất dẫn đến khó khăn trong việc phân cấp quản lý viên chức của tỉnh như cũng viên chức hạng III, nhưng hạng III giáo viên mầm non khác với hạng III với các viên chức chuyên ngành khác...

Đoàn khảo sát đề nghị tỉnh làm rõ một số nội dung như: những hạn chế, thiếu sót trong quản lý, bổ nhiệm cán bộ và công tác xử lý khắc phục; việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục; công tác thu hút lực lượng trong ngành y tế; áp lực từ tinh giản biên chế ảnh hưởng đến việc đảm bảo nguồn lực trong ngành giáo dục, y tế và đề xuất, kiến nghị; quy định về trình độ lý luận chính trị;…

Tại buổi làm việc, một số khó khăn, vướng mắc của Đắk Lắk đã được Đoàn khảo sát thông tin, làm rõ và hướng dẫn để tỉnh giải quyết, tháo gỡ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang phát biểu kết luận

Đánh giá cao việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, công tác quản lý viên chức của tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cũng nhấn mạnh, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp các kiến nghị, ý kiến của tỉnh báo cáo Ủy ban Pháp luật xem xét, cho ý kiến để có những đề xuất, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn./.

Kim Liên