ỦY BAN PHÁP LUẬT KHẢO SÁT VIỆC BỔ NHIỆM VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG

19/05/2022

Ngày 17/5, Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật do Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

 

Toàn cảnh cuộc làm việc

Đắk Nông hiện có 12.915 viên chức; trong đó có 1.533 viên chức là người dân tộc thiểu số. Thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã ban hành một số quyết định, văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn gặp một số bất cập, vướng mắc.

Theo các đại biểu, việc đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức đồng nghĩa với tăng thêm chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong khi không được tăng thêm về tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính và điều kiện cần thiết khác đang gây khó khăn cho đơn vị được phân cấp. Bên cạnh đó, việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cũng gặp vướng mắc về các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, đặc biệt là tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng.

Các đại biểu cũng đưa ra một số kiến nghị như đẩy mạnh việc quản lý số lượng người làm việc, bổ sung kịp thời số lượng người làm việc đối với lĩnh vực giáo dục và y tế. Ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông đang thiếu nhiều giáo viên ở các cấp học nhưng theo quy định lại không được tuyển dụng, hợp đồng và theo quy định, các đơn vị sự nghiệp công lập còn phải tinh giản biên chế mỗi năm 10% nên càng khó khăn hơn nữa. Đồng thời, cần rà soát hướng dẫn lại các Nghị định, thông tư tránh chồng chéo, gây bất cập cho địa phương trong quá trình triển khai trong thực tiễn

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười kiến nghị một số vấn đề với Đoàn khảo sát

Đánh giá cao việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác quản lý viên chức nói chung của tỉnh Đắk Nông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang, Trưởng Đoàn giám sát cũng chia sẻ những khó khăn, tồn tại của tỉnh, nhất là việc thiếu nguồn nhân lực, đồng thời nhấn mạnh tinh giản biên chế là chủ trương chung, cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị UBND tỉnh cần mạnh dạn trong công tác phân cấp quản lý viên chức để kịp thời, chủ động trong quản lý và sử dụng viên chức được quy định trong thẩm quyền của địa phương. Qua cuộc làm việc, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp các kiến nghị, ý kiến của tỉnh báo cáo Ủy ban Pháp luật xem xét, cho ý kiến để có những đề xuất, sửa đổi và hoàn thiện quy định của pháp luật./.

Lệ Quyên