ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI KHẢO SÁT TẠI BẮC NINH

12/05/2022

Chiều 12/5, Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật (UBPL) của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Trường Giang làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh nhằm khảo sát tình hình thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp (CDNN).


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát.

Đoàn khảo sát nghe báo cáo của tỉnh Bắc Ninh; trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong triển khai thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo CDNN. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác bổ nhiệm viên chức quản lý và quản lý viên chức theo CDNN, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, quy trình theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để phục vụ nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến 31/12/2021, toàn tỉnh có hơn 21.000 biên chế viên chức và người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có hơn 1.400 viên chức quản lý.

Tỉnh Bắc Ninh đề xuất, kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 120 năm 2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương ban hành tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm đối với các chức danh viên chức quản lý chuyên ngành để áp dụng chung; rà soát toàn bộ các thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn, điều kiện của CDNN các ngành, trong đó nghiên cứu hết sức thấu đáo quy định có chứng chỉ bồi dưỡng CDNN hạng II, hạng III và quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học; sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức cho phù hợp; quan tâm bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế, ngành Giáo dục - Đào tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn khẳng định Bắc Ninh luôn chú trọng triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo CDNN. Là tỉnh công nghiệp, Bắc Ninh có đặc thù dân số cơ học tăng nhanh do lao động từ nhiều địa phương trong cả nước đến làm việc. Điều đó đòi hỏi số lượng lớn viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo và ngành Y tế để đáp ứng yêu cầu thực tế. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của UBPL và các bộ, ngành liên quan của Trung ương trong thực hiện các chính sách, pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo CDNN, nhất là đáp ứng các điều kiện đặc thù để Bắc Ninh thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý viên chức, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ nhiệm UBPL Nguyễn Trường Giang ghi nhận kết quả đạt được trong triển khai thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo CDNN của tỉnh Bắc Ninh; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

(Theo Báo điện tử Bắc Ninh)