UỶ BAN PHÁP LUẬT KHẢO SÁT VIỆC BỔ NHIỆM VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

19/05/2022 13:28

Sáng 18/5, Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật do Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

ỦY BAN PHÁP LUẬT KHẢO SÁT VIỆC BỔ NHIỆM VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG

19/05/2022 13:22

Ngày 17/5, Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật do Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

KHẢO SÁT VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH

13/05/2022 14:09

Sáng 13/5, Đoàn khảo sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ TẠI HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HOÀ BÌNH

13/05/2022 10:54

Chiều 12/5, Đoàn Giám sát chuyên đề về việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 đã có buổi khảo sát tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI KHẢO SÁT TẠI BẮC NINH

12/05/2022 19:09

Chiều 12/5, Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật (UBPL) của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Trường Giang làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh nhằm khảo sát tình hình thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp (CDNN).

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT LÀM VIỆC VỚI BỘ NỘI VỤ: TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, TỪNG BƯỚC NÂNG CẤP QUAN HỆ HỢP TÁC PHỐI HỢP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

08/04/2022 16:18

Chiều 08/4, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về bàn về công tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2022 và nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc trách nhiệm của hai cơ quan. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đồng chủ trì buổi làm việc.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI)

10/02/2022 17:41

Chiều 10/2, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 4, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự và phát biểu chỉ đạo.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT HOÀNG THANH TÙNG: KẾ THỪA + PHÁT HUY = HIỆU QUẢ

31/01/2022 17:50

“Kế thừa kết quả đạt được từ các năm trước, Ủy ban Pháp luật đã đề cao trách nhiệm, tinh thần chủ động, tích cực, kịp thời đề ra các giải pháp thích ứng, nỗ lực vượt khó hoàn thành các nhiệm vụ được giao…” là chia sẻ của Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

LÀM RÕ ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XV

02/11/2021 21:51

Ngày 03/11 diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Trao đổi với Truyền hình Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã thông tin, làm rõ thêm về nội dung Kết luận số 19 - KL/TW của Bộ Chính trị; Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV;...

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC UỶ BAN PHÁP LUẬT

26/04/2021 16:52

Chiều ngày 26/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Các tin đã đưa: