PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 ỦY BAN PHÁP LUẬT

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 ỦY BAN PHÁP LUẬT

11/06/2018 06:41

Chiều ngày 11/6, Ủy ban Pháp luật tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 12 thẩm tra Tờ trình đề án thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

11/06/2018 06:41

Chiều ngày 11/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 12 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Khắc Định.

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 11 ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 11 ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI

05/04/2018 11:55

Sáng 05/4, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đã tiến hành khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 11. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH-KINH TẾ ĐẶC BIỆT

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH-KINH TẾ ĐẶC BIỆT

03/04/2018 17:13

Chiều ngày 03/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tổ chức buổi làm việc thống nhất một số nội dung liên quan chuẩn bị Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sau khi được Quốc hội thông qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì buổi làm việc.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TÁN THÀNH VIỆC THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TÁN THÀNH VIỆC THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC TỈNH VĨNH PHÚC

07/02/2018 15:00

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 21, sáng ngày 07/02, tại phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, sau khi xem xét, thảo luận, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí với 100% các ý kiến biểu quyết tán thành.

UỶ BAN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 10

UỶ BAN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 10

29/01/2018 16:03

Sáng 29/1, tại phòng họp Tân Trào – Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 10. Phiên họp kéo dài trong 01 ngày làm việc. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp.

UỶ BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG TIỀN CHÂU, PHƯỜNG NĂM VIÊM VÀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHÚC YÊN (TỈNH VĨNH PHÚC)

UỶ BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG TIỀN CHÂU, PHƯỜNG NĂM VIÊM VÀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHÚC YÊN (TỈNH VĨNH PHÚC)

29/01/2018 17:01

Chiều 29/1, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 10, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra Tờ trình và Đề án của Chính phủ về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

UỶ BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC TIONHR VĨNH PHÚC

UỶ BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC TIONHR VĨNH PHÚC

29/01/2018 19:06

Tiếp nối chương trình làm việc của Phiên họp toàn thể lần thứ 10, chiều 29/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra Tờ trình và Đề án của Chính phủ về việc thành lập 2 đơn vị hành chính thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

Thẩm tra dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thẩm tra dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

20/08/2014 14:00

Sáng 20/8, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 16 thẩm tra dự án Luật ban hành văn bản quy phạm phạm luật.

Các tin đã đưa: