HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA CÁC ĐỀ ÁN SẮP XẾP, THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ CỦA 09 TỈNH, THÀNH PHỐ

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA CÁC ĐỀ ÁN SẮP XẾP, THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ CỦA 09 TỈNH, THÀNH PHỐ

05/01/2020 07:53

Chiều 04/01, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 25, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra các Đề án sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 09 tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình, Bến Tre, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Quảng Bình, Vĩnh Long.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 25 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 25 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

04/01/2020 07:47

Ngày 04/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 25 để thẩm tra về các Đề an sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 của 18 tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tới dự và phát biểu chỉ đạo.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 25 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 25 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

04/01/2020 07:50

Ngày 04/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 25 để thẩm tra về các Đề an sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 của 18 tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tới dự và phát biểu chỉ đạo.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA CÁC ĐỀ ÁN SẮP XẾP, THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ CỦA 09 TỈNH, THÀNH PHỐ

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA CÁC ĐỀ ÁN SẮP XẾP, THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ CỦA 09 TỈNH, THÀNH PHỐ

04/01/2020 07:51

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 25, chiều 04/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra các Đề án sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 09 tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình, Bến Tre, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Quảng Bình, Vĩnh Long.

ỦY BAN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC TẠM GIỮ, TỊCH THU PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ỦY BAN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC TẠM GIỮ, TỊCH THU PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

13/12/2019 09:05

Chiều ngày 12/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về “Tạm giữ, tịch thu phương tiện giao thông vận tải đường bộ theo thủ tục hành chính”.

HÌNH ẢNH PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC TẠM GIỮ, TỊCH THU PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HÌNH ẢNH PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC TẠM GIỮ, TỊCH THU PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

13/12/2019 10:42

Chiều ngày 12/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về “Tạm giữ, tịch thu phương tiện giao thông vận tải đường bộ theo thủ tục hành chính”.

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 24

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 24

12/12/2019 14:01

Sáng ngày 12/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 24 thẩm tra đợt 3 đối với các đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 12 tỉnh.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 24 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 24 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

12/12/2019 10:42

Ngày 12/12, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 24 thẩm tra các Tờ trình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 11 tỉnh và thành lập thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 23

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 23

16/11/2019 16:28

Sáng ngày 16/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 23 để thẩm tra các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của một số tỉnh trong giai đoạn 2019-2021.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA CÁC ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ CỦA MỘT SỐ TỈNH

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA CÁC ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ CỦA MỘT SỐ TỈNH

16/11/2019 17:13

Chiều ngày 16/11, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 23, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Phú Yên trong giai đoạn 2019-2020.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: