ỦY BAN PHÁP LUẬT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2022

ỦY BAN PHÁP LUẬT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2022

04/10/2021 09:59

Mới đây, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 2, Ủy ban Pháp luật đã thông quan chương trình giám sát năm 2022 của Ủy ban với nhiều nội dung giám sát quan trọng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ NHẤT CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ NHẤT CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

21/07/2021 20:25

Chiều 21/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV họp phiên toàn thể lần thứ nhất để thẩm tra Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV 2021-2026. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đến dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA BAN SOẠN THẢO ĐỀ ÁN ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHOÁ XV

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA BAN SOẠN THẢO ĐỀ ÁN ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHOÁ XV

07/06/2021 17:06

Chiều 07/6, tại Nhà Quốc hội, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV tổ chức phiên họp thứ nhất.

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 35

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 35

23/04/2021 14:19

Sáng 23/4 tại Tp.Huế, Ủy ban Pháp luật đã khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 35 để thẩm tra chương trình xây dựng, luật pháp lệnh năm 2022; góp ý, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2021.Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 34 ỦY BAN PHÁP LUẬT

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 34 ỦY BAN PHÁP LUẬT

16/03/2021 14:01

Sáng ngày 16/03/2021, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 34 theo hình thức trực tuyến để thẩm tra, cho ý kiến Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nội dung khác. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ THỨ 33 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ THỨ 33 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

08/01/2021 12:46

Sáng ngày 08/01/2021, tại tỉnh Kiên Giang, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Uỷ ban Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật đã họp phiên toàn thể lần thứ 33 để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban Pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021).

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 32

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 32

29/12/2020 16:47

Sáng 29/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật họp phiên toàn thể trực tuyến lần thứ 32 thẩm tra các Đề án của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã của tỉnh Đắk Nông và việc thành lập các ĐVHC đô thị thuộc các tỉnh: Bình Định, Hòa Bình và Bắc Ninh.

HÌNH ẢNH ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 32

HÌNH ẢNH ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 32

29/12/2020 16:50

Sáng 29/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật họp phiên toàn thể trực tuyến lần thứ 32 thẩm tra các Đề án của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã của tỉnh Đắk Nông và việc thành lập các ĐVHC đô thị thuộc các tỉnh: Bình Định, Hòa Bình và Bắc Ninh.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 30 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 30 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

06/10/2020 11:54

Sáng 06/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 30. Phiên họp diễn ra theo hình thức trực tuyến diễn ra trong hai ngày 06-07/10.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP, QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND CẤP TỈNH

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP, QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND CẤP TỈNH

02/09/2020 08:12

Chiều 01/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 29, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Các tin đã đưa: