PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: NHIỀU CẢI TIẾN ĐỔI MỚI CĂN BẢN, HIỆU QUẢ TRONG PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT VÀ BỘ TƯ PHÁP

05/09/2022

Chiều 05/9, tại Nhà Quốc hội, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Thường trực Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận hoạt động của hai cơ quan có nhiều đổi mới căn bản, hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả của công tác lập pháp; đồng thời mong muốn, hai cơ quan tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa kết quả đạt được, phối hợp hiệu quả thực chất.

Đoàn Giám sát của UBTVQH về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã làm việc với các bộ, ngành

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Hội nghị về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Thường trực Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp

Cùng dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Thường trực, Ủy viên Chuyên trách của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, các Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết mặc dù hai cơ quan thường xuyên họp và làm việc nhưng đây là lần đầu tiên hai cơ quan có dịp cùng ngồi lại trao đổi, thảo luận và bàn về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác xây dựng pháp luật. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường hiểu biết thông qua việc trao đổi thông tin liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ khó khăn, vướng mắc để cùng phối hợp tháo gỡ, thống nhất các biện pháp nâng cao hiệu quả phối hợp triển khai công tác thuộc trách nhiệm chủ trì của hai cơ quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp có nhiều đổi mới tích cực cả về nội dung, phương thức triển khai, thể hiện ở kết quả hiệu suất công việc được lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đánh giá cao. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng có được kết quả này là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, từ sớm, từ xa giữa Thường trực Ủy ban Pháp luật cùng lãnh đạo Bộ Tư pháp, giữa Vụ Pháp luật – đơn vị tham mưu giúp việc của Ủy ban Pháp luật với các vụ, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; là kết quả của sự tận tụy, trách nhiệm, tinh thần vì công việc chung của đội ngũ cán bộ công chức của hai cơ quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu khai mạc hội nghị

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh, để tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa những kết quả tích cực đã đạt được thì Hội nghị về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Thường trực Ủy ban Pháp luật và lãnh đạo Bộ Tư pháp sẽ là tiền đề quan trọng để tăng cường phối hợp tốt trách nhiệm chủ trì tham mưu của hai cơ quan trong những tháng còn lại của năm 2022 và cả nhiệm kỳ. Đây cũng là kinh nghiệm để Ủy ban Pháp luật tiếp tục tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan của Chính phủ.

Tại hội nghị, hai bên đã nghe báo cáo và trao đổi về một số nội dung trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan; thống nhất một số nội dung trọng tâm cần quan tâm trong thời gian tới nhằm tăng cường công tác phối hợp để đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chia sẻ kỉ niệm từ nhiệm kỳ khóa XIV trên cương vị là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật thì ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Pháp luật đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để cùng nhau giải quyết công việc đỡ vất vả cho mỗi bên, hiệu quả hơn, gần gũi thân tình hơn, tránh được tình trạng “quyền anh, quyền tôi” hay “việc anh, việc tôi”. Từ đó, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, hai bên đã cùng phối hợp làm tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hay Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Bồi thường thiệt hại Nhà nước…đạt được nhiều đồng thuận khi thông qua, là số ít các luật được thông qua với tỉ lệ gần như 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định từ khóa XIV hai cơ quan đã phối hợp hiệu quả với nhiều cải tiến căn bản, cùng theo dõi, đôn đốc thực hiện, giám sát văn bản. Đến nay những cải tiến đổi mới hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan tiếp tục được kế thừa và phát triển được lãnh đạo Quốc hội đặc biệt đánh giá cao, khen ngợi và biểu dương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh mới đây do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ tổ chức đã khẳng định “công tác lập pháp đạt và vượt yêu cầu chương trình đề ra”. Có được kết quả này là nhờ phần đóng góp quan trọng của hai cơ quan chủ trì, tham mưu của Quốc hội và Chính phủ là Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp. Điều này càng khẳng định những đổi mới hiệu quả trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của hai bên đã đóng góp vào công việc chung ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được và phấn đấu trở thành gương mẫu trong trong công tác phối hợp và hoạt động của mỗi bên. Đồng thời lưu ý hai bên trong việc thực hiện kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vừa qua. Trong đó, có các yêu cầu như triển khai nghiêm túc các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; tiếp tục đổi mới, cải tiến quy trình, thủ tục để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng ban hành pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục luật định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản quy phạm pháp luật…

Khẳng định công tác lập pháp đã có bước tiến dài trong suốt nhiều năm qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định mong muốn hai cơ quan với truyền thống phối hợp hiệu quả tiếp tục thực hiện tốt, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, trước mắt là chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long bày tỏ mong muốn duy trì các hoạt động trao đổi phối hợp thực hiện nhiệm vụ để chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chung. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn đã cho thấy nhiều vấn đề được giải quyết nhờ sự trao đổi thống nhất trước và nhờ trao đổi kĩ lưỡng mà đi đến thống nhất. Do đó mong muốn hai bên tiếp tục duy trì, phát huy và mong muốn Ủy ban Pháp luật trong thẩm tra các nội dung có sự nghiên cứu cân nhắc kĩ lưỡng các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để từ đó rà soát nội dung văn bản dự thảo gửi sang Quốc hội.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Quang cảnh Hội nghị về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Thường trực Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách của Ủy ban Pháp luật tại hội nghị

Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham dự hội nghị

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị

Bảo Yến - Nghĩa Đức