UỶ BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA TỜ TRÌNH THÀNH LẬP 2 THỊ TRẤN THUỘC TỈNH BẮC GIANG

27/04/2022

Thực hiện nhiệm vụ được giao, chiều nay 27/4, trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 6, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tập trung thảo luận, cho ý kiến thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

 

Toàn cảnh Phiên họp

Các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang trên cơ sở nguyên trạng 02 xã này.

Theo hồ sơ phân loại đô thị loại V, cả 2 đô thị Phương Sơn và Phố Hoa (xã Bắc Lý) hiện còn thiếu một số tiêu chí rất quan trọng để đánh giá chất lượng đô thị. Do vậy đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục đầu tư. Theo đề án của Chính phủ, ước tính nhu cầu vốn đầu tư 2 thị trấn này giai đoạn 2020-2025 khoảng 300-500 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách nhà nước khoảng 70% và chủ yếu từ nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Để đảm bảo bền vững nguồn thu từ đất đai, giảm thiểu các vấn đề nóng về đất đai, các thành viên Uỷ ban Pháp luật đề nghị cần tính toán các phương án giải phóng mặt bằng và đền bù giải toả trước, xây dựng các khu tái định cư trước khi chuyển từ xã lên thị trấn. Đặc biệt nhấn mạnh “Phải là tái định cư đi trước” trên  nguyên tắc nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ để đảm bảo đời sống của người dân cũng như tiến độ thực hiện quá trình đầu tư. Bắc Giang cũng cần có phương án, định hướng phát triển kinh tế và giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư, không nên chỉ tập trung vào nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn. Đồng thời quan tâm đến hộ nghèo, hộ yếu thế, nâng cao chất lượng đời sống thực tế của người dân một cách bền vững./.

Mỹ Phượng - Lê Quang