PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 19 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 19 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

25/11/2023 08:40

Sáng 25/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 19. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã dự và phát biểu chỉ đạo.

CẦN CÓ SỰ SO SÁNH, ĐỐI CHIẾU VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG VÀ TP.HỒ CHÍ MINH

CẦN CÓ SỰ SO SÁNH, ĐỐI CHIẾU VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG VÀ TP.HỒ CHÍ MINH

19/10/2023 14:02

Thẩm tra các báo cáo của Chính phủ sơ kết 03 năm thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh tại phiên họp toàn thể lần thứ 18 của Ủy ban Pháp luật, các đại biểu cho rằng cần có đánh giá tổng thể, toàn diện về hiệu quả của từng mô hình chính quyền đô thị đang thực hiện hoặc đang thí điểm thực hiện tại các địa phương, đồng thời cần có sự so sánh, đối chiếu giữa các địa phương để nhận diện các quy định phù hợp chung.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: NHIỀU CẢI TIẾN ĐỔI MỚI CĂN BẢN, HIỆU QUẢ TRONG PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT VÀ BỘ TƯ PHÁP

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: NHIỀU CẢI TIẾN ĐỔI MỚI CĂN BẢN, HIỆU QUẢ TRONG PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT VÀ BỘ TƯ PHÁP

05/09/2022 19:02

Chiều 05/9, tại Nhà Quốc hội, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Thường trực Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận hoạt động của hai cơ quan có nhiều đổi mới căn bản, hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả của công tác lập pháp; đồng thời mong muốn, hai cơ quan tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa kết quả đạt được, phối hợp hiệu quả thực chất.

TIỂU BAN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THỨ NHẤT

TIỂU BAN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THỨ NHẤT

15/06/2022 17:49

Chiều 15/6, tại Nhà Quốc hội, sau phiên họp toàn thể tại hội trường, Tiểu ban Pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước của Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp thứ Nhất. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Tiểu ban Nguyễn Phương Thủy chủ trì phiên họp.

TIỂU BAN PHÁP LUẬT VỀ HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG TÁC LẬP PHÁP CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN THỨ NHẤT

TIỂU BAN PHÁP LUẬT VỀ HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG TÁC LẬP PHÁP CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN THỨ NHẤT

15/06/2022 17:45

Chiều 15/6, tại Nhà Quốc hội, ngay sau phiên họp toàn thể tại hội trường của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thuộc Tiểu ban pháp luật về hành chính và công tác lập pháp của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên thứ nhất. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Tiểu ban pháp luật về hành chính và công tác lập pháp Nguyễn Trường Giang chủ trì phiên họp.

PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT CỦA TIỂU BAN PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỰ

PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT CỦA TIỂU BAN PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỰ

15/06/2022 17:08

Chiều ngày 15/6, tại Nhà Quốc hội, Tiểu ban Pháp luật về dân sự của Ủy ban Pháp luật tổ chức Phiên họp lần thứ Nhất để trao đổi, thống nhất về kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Tiểu ban Trần Hồng Nguyên chủ trì Phiên họp.

UỶ BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA TỜ TRÌNH THÀNH LẬP 2 THỊ TRẤN THUỘC TỈNH BẮC GIANG

UỶ BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA TỜ TRÌNH THÀNH LẬP 2 THỊ TRẤN THUỘC TỈNH BẮC GIANG

27/04/2022 19:20

Thực hiện nhiệm vụ được giao, chiều nay 27/4, trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 6, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tập trung thảo luận, cho ý kiến thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 5 CỦA UỶ BAN PHÁP LUẬT

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 5 CỦA UỶ BAN PHÁP LUẬT

01/04/2022 11:40

Sáng ngày 01/4 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 5 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo Phiên họp.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THÔNG QUA ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN

ỦY BAN PHÁP LUẬT THÔNG QUA ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN

29/12/2021 16:37

Tiếp tục phiên họp toàn thể trực tuyến lần thứ 3, chiều 29/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã xem xét thông qua Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Pháp luật; Quy chế làm việc của Ủy ban Pháp luật (sửa đổi) và Kế hoạch công tác năm 2022 của Ủy ban Pháp luật.

ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ TRỰC TUYẾN LẦN THỨ 3

ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ TRỰC TUYẾN LẦN THỨ 3

29/12/2021 15:21

Ngày 29/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể trực tuyến lần thứ 3.

Các tin đã đưa: