ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 35

23/04/2021

Sáng 23/4 tại Tp.Huế, Ủy ban Pháp luật đã khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 35 để thẩm tra chương trình xây dựng, luật pháp lệnh năm 2022; góp ý, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2021.Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 34 ỦY BAN PHÁP LUẬT

16/03/2021

Sáng ngày 16/03/2021, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 34 theo hình thức trực tuyến để thẩm tra, cho ý kiến Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nội dung khác. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ THỨ 33 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

08/01/2021

Sáng ngày 08/01/2021, tại tỉnh Kiên Giang, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Uỷ ban Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật đã họp phiên toàn thể lần thứ 33 để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban Pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021).

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 32

29/12/2020

Sáng 29/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật họp phiên toàn thể trực tuyến lần thứ 32 thẩm tra các Đề án của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã của tỉnh Đắk Nông và việc thành lập các ĐVHC đô thị thuộc các tỉnh: Bình Định, Hòa Bình và Bắc Ninh.

HÌNH ẢNH ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 32

29/12/2020

Sáng 29/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật họp phiên toàn thể trực tuyến lần thứ 32 thẩm tra các Đề án của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã của tỉnh Đắk Nông và việc thành lập các ĐVHC đô thị thuộc các tỉnh: Bình Định, Hòa Bình và Bắc Ninh.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 30 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

06/10/2020

Sáng 06/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 30. Phiên họp diễn ra theo hình thức trực tuyến diễn ra trong hai ngày 06-07/10.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP, QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND CẤP TỈNH

02/09/2020

Chiều 01/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 29, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP, QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

01/09/2020

Chiều 01/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 29, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

ỦY BAN PHÁP LUẬT TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 29

31/08/2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng 31/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 29 để thẩm tra, cho ý kiến một số nội dung. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì Phiên họp. Dự kiến Phiên họp diễn ra trong hai ngày từ 31/8-1/9 với hình thức trực tuyến.

TRAO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT

29/04/2020

Sáng ngày 29/4/2020, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã tổ chức Lễ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với đồng chí Ngô Trung Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì buổi Lễ.

Các tin đã đưa: