CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT HOÀNG THANH TÙNG: TÔN TRỌNG TẤT CẢ CÁC Ý KIẾN GÓP Ý TRONG QUÁ TRÌNH THẨM TRA, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT

CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT HOÀNG THANH TÙNG: TÔN TRỌNG TẤT CẢ CÁC Ý KIẾN GÓP Ý TRONG QUÁ TRÌNH THẨM TRA, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT

01/03/2024 23:31

Chiều 01/3, tại Hội thảo góp ý về dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) do Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức, các đại biểu tập trung thảo luận về phạm vi hoạt động công chứng; đào tạo công chứng viên, tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng; quản lý nhà nước. Ghi nhận các ý kiến góp ý phong phú, sâu sắc, cung cấp nhiều thông tin lý luận và thực tiễn, gợi mở thêm nhiều vấn đề, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng khẳng định tôn trọng tất cả các ý kiến góp ý để phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và sẽ tiếp tục lắng nghe nghiên cứu, trao đổi làm rõ các vấn đề.

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 20

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 20

01/03/2024 08:42

Sáng 01/3, tại Bắc Giang, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 20.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN TRONG TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI)

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN TRONG TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI)

28/02/2024 10:52

Sáng 28/2, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật tổ chức buổi làm việc với các cơ quan hữu quan về một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì buổi làm việc.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT LÀM VIỆC VỚI BỘ TƯ PHÁP VỀ DỰ ÁN LUẬT CÔNG CHỨNG (SỬA ĐỔI)

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT LÀM VIỆC VỚI BỘ TƯ PHÁP VỀ DỰ ÁN LUẬT CÔNG CHỨNG (SỬA ĐỔI)

23/02/2024 10:50

Sáng 23/2, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã có buổi làm việc với Bộ Tư pháp nhằm triển khai kế hoạch thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

SẼ TRÌNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2024 ĐỐI VỚI 03 DỰ ÁN LUẬT

SẼ TRÌNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2024 ĐỐI VỚI 03 DỰ ÁN LUẬT

25/11/2023 21:41

Sáng 25/11, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 19, thẩm tra các Tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Theo đó, Ủy ban Pháp luật nhất trí trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình năm 2024 đối với các dự án: Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) và Luật Hóa chất (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự phiên họp.

DỰ ÁN LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI): TĂNG THẨM QUYỀN CHO THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẦN CÓ CƠ CHẾ KIỂM SOÁT

DỰ ÁN LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI): TĂNG THẨM QUYỀN CHO THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẦN CÓ CƠ CHẾ KIỂM SOÁT

19/10/2023 13:28

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 18 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng để thực hiện trao quyền mạnh mẽ cho chính quyền thành phố Hà Nội nhằm tạo điều kiện xây dựng, phát triển Thủ đô xứng tầm với vị trí, vai trò thì việc quy định tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, tăng thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân là phù; tuy nhiên cũng cần có cơ chế kiểm soát trong thực hiện nhiệm vụ, gắn trách nhiệm.

THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT LƯU TRỮ (SỬA ĐỔI): CẦN CÓ QUY ĐỊNH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG LƯU TRỮ TƯ

THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT LƯU TRỮ (SỬA ĐỔI): CẦN CÓ QUY ĐỊNH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG LƯU TRỮ TƯ

13/10/2023 13:44

Sáng 13/10, tại phiên họp toàn thể lần thứ 18 của Ủy ban Pháp luật, thẩm tra dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), các đại biểu nhất trí với việc bổ sung một chương riêng để quy định cụ thể về hoạt động lưu trữ tư nhằm góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của xã hội về việc lưu giữ, bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu tư; đồng thời đề nghị rà soát các quy định đối với lưu trữ tư để bảo đảm phù hợp, khả thi, vừa quản lý được vừa khuyến khích các tổ chức, cá nhân, cộng đồng, các gia đình, dòng họ thực hiện.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT LƯU TRỮ (SỬA ĐỔI)

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT LƯU TRỮ (SỬA ĐỔI)

13/10/2023 11:01

Sáng 13/10, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 18, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI): BẢO ĐẢM KẾ THỪA KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI): BẢO ĐẢM KẾ THỪA KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ

12/10/2023 17:04

Sáng 12/10, tại phiên họp toàn thể lần thứ 18 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho ý kiến thẩm tra về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), các đại biểu dành nhiều sự quan tâm đến quy định việc tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội bảo đảm kế thừa mô hình đang được thí điểm theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội và qua sơ kết cho thấy nhiều kết quả tích cực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của thành phố Hà Nội.

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 18

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 18

12/10/2023 12:26

Sáng 12/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 18.

Các tin đã đưa: