THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA ĐỀ XUẤT BỔ SUNG DỰ ÁN LUẬT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2023

09/05/2022 16:58

Chiều 09/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật họp phiên mở rộng để thẩm tra đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung dự án Luật Phát triển công nghiệp vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

PHÁT HUY TỐI ĐA QUYỀN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

28/04/2022 11:04

Ngày 27/4, tại thành phố Đà Nẵng, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Uỷ ban Pháp luật đã họp Phiên toàn thể lần thứ 6 để thấm tra dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

CẦN HẠN CHẾ THANH TRA, KIỂM TRA DÀY ĐẶC, CHỒNG CHÉO

28/04/2022 10:47

“Cần hạn chế thanh tra, kiểm tra dày đặc, chồng chéo; nên hay không nên duy trì thanh tra cấp huyện?” là những nội dung được tập trung thảo luận tại buổi thẩm tra Dự án Luật Thanh tra (Sửa đổi) vào sáng nay 28/4 trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức tại Tp.Đà Nẵng.

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

04/04/2022 15:47

Sáng 04/4, tại Tp.Hồ Chí Minh, Ủy ban Pháp luật tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy chủ trì Hội thảo.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

15/03/2022 17:40

Chiều 15/3, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật tổ chức Phiên họp thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì Phiên họp. Dự thảo Luật dự kiến gồm 6 Chương, 49 Điều, quy định chung về thực hiện dân chủ ở cơ sở...

THẨM TRA ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2022

08/03/2022 08:36

Để chuẩn bị nội dung cho Phiên họp thứ 9 của UBTVQH, sáng 08/3, Thường trực Ủy ban Pháp luật tổ chức Phiên họp Thường trực Uỷ ban mở rộng thẩm tra sơ bộ đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào chương trình xây dựng Luật pháp lệnh năm 2022, để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022).

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN MỞ RỘNG TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

25/01/2022 14:42

Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tháng 2/2022), sáng 25/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên mở rộng để cho ý kiến về một số vấn đề lớn tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

GÓP Ý SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT SHTT: NHIỀU QUAN ĐIỂM ĐA CHIỀU VỀ NHÃN HIỆU ÂM THANH

29/08/2021 11:54

Quy định mới về nhãn hiệu âm thanh là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận tại hội thảo “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ” vào ngày 28/8/2021. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cùng TS.Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, đồng chủ trì hội thảo dưới hình thức trực tuyến.

CẦN DUY TRÌ BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ CẦN THIẾT

29/08/2021 11:37

Liên quan tới phạm vi áp dụng của biện pháp hành chính trong xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) được quy định tại Điều 211 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT, ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam cho rằng, việc duy trì biện pháp hành chính là cần thiết.

SỬA ĐỔI LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ: THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

28/08/2021 12:27

Cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ nhằm kịp thời tháo gỡ những bất cập hiện nay; tạo động lực thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo là quan điểm của nhiều đại biểu tại Hội thảo “Góp ý về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ”.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: