BÁO CÁO MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)

04/09/2020

Chiều 04/9/2020, Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về Dự thảo Luật Cư trú sửa đổi. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi).

HÌNH ẢNH ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HỒNG NGỰ VÀ THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

01/09/2020

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với sự cần thiết thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp; các đơn vị cơ bản đạt các điều kiện và tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, số đơn vị hành chính trực thuộc, phân loại đô thị và tiêu chuẩn về cơ cấ và trình độ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định.

ỦY BAN PHÁP LUẬT CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

31/08/2020

Thực hiện chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 29, chiều ngày 31/8, Ủy ban Pháp luật cho ý kiến về dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thanh Tùng chủ trì Phiên họp.

ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND TP. HỒ CHÍ MINH VỀ DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)

23/07/2020

Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vừa có buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tiễn các nội dung liên quan đến dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật Hoàng Thanh Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi làm việc.

ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

22/07/2020

Ngày 22/7/2020, Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật Trương Minh Hoàng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện Bình Chánh về công tác thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cư trú (sửa đổi ).

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 28

12/05/2020

Sáng ngày 12/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khai mạc họp phiên toàn thể lần thứ 28. Tại phiên họp này, Ủy ban Pháp luật sẽ thẩm tra dự án Luật Cư trú (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số chính sách đặc thù khác (nếu có).

HÌNH ẢNH ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ, THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)

12/05/2020

Sáng ngày 12/5, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 28 thẩm tra dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Phiên họp được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại Trung tâm điều hành Quốc hội điện tử, Nhà Quốc hội và các điểm cầu trên cả nước. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ

17/04/2020

Sáng 17/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật tổ chức họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Tham gia phiên họp còn có Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan cùng các ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT

17/04/2020

Sáng ngày 17/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật tổ chức họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

27/02/2020

Sáng ngày 27/02, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các tin đã đưa: