Ủy ban Pháp luật
 • Chủ nhiệm
  • Ông Hoàng Thanh Tùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – EP.
 • Phó Chủ nhiệm
  • Ông Nguyễn Trường Giang Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Pakistan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Pháp luật.
  • Trần Hồng Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Italia.
  • Nguyễn Thị Mai Phương Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan.
  • Ông Ngô Trung Thành Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Bungary; Ủy viên Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Chi hội trưởng Hội luật gia Văn phòng Quốc hội
  • Nguyễn Phương Thuỷ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Lào; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội.
 • Các Ủy viên Thường trực
  • Ông Đồng Ngọc Ba Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
  • Ông Đỗ Đức Hiển Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Thụy Sĩ.
  • Ông Hoàng Minh Hiếu Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Séc.
  • Trần Thị Kim Nhung Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nam Phi
  • Ông Tô Văn Tám Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Kazakhstan.
 • Các Ủy viên
  • Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương
  • Ông Lê Thanh Hoàn Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Brasil.
  • Ông Bùi Mạnh Khoa Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển.