DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI) CƠ BẢN ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU ĐẶT RA

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI) CƠ BẢN ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU ĐẶT RA

13/08/2022 12:13

Sáng ngày 13/8, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật tổ chức cuộc họp Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy Kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì cuộc họp.

ĐỀ NGHỊ ĐƯA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI) VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2023

ĐỀ NGHỊ ĐƯA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI) VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2023

08/08/2022 18:45

Chiều 08/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra Tờ trình của Chính phủ đề nghị đưa dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

THÀNH LẬP THỊ TRẤN BÌNH PHÚ: TẠO ĐIỀU KIỆN PHÁT HUY TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

THÀNH LẬP THỊ TRẤN BÌNH PHÚ: TẠO ĐIỀU KIỆN PHÁT HUY TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

08/08/2022 16:35

Chiều ngày 08/8, tại Nhà Quốc hội, thực hiện chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 7, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra Đề án thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Lại Cậy, tỉnh Tiền Giang. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

CẦN ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ TRONG THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

CẦN ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ TRONG THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

08/08/2022 12:26

Sáng 08/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức Phiên giải trình việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì Phiên giải trình.

PHIÊN GIẢI TRÌNH VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ VÀ VIỆC QUẢN LÝ VIÊN CHỨC THEO MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

PHIÊN GIẢI TRÌNH VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ VÀ VIỆC QUẢN LÝ VIÊN CHỨC THEO MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

08/08/2022 08:43

Sáng 08/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức Phiên giải trình việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì Phiên giải trình.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA ĐỀ XUẤT BỔ SUNG DỰ ÁN LUẬT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2023

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA ĐỀ XUẤT BỔ SUNG DỰ ÁN LUẬT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2023

09/05/2022 16:58

Chiều 09/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật họp phiên mở rộng để thẩm tra đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung dự án Luật Phát triển công nghiệp vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THẨM TRA SƠ BỘ LUẬT THANH TRA (SỬA ĐỔI)

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THẨM TRA SƠ BỘ LUẬT THANH TRA (SỬA ĐỔI)

31/03/2022 17:34

Chuẩn bị các nội dung cho Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 31/3, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp của Thường trực Ủy ban để thẩm tra sơ bộ Luật Thanh tra (sửa đổi). Các ý kiến tại phiên họp nhất trí sự cần thiết ban hành Luật; đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục đánh giá kỹ tác động của những chính sách mới.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI)

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI)

10/02/2022 17:41

Chiều 10/2, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 4, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự và phát biểu chỉ đạo.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA SƠ BỘ ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2022 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN NGOÀI TRẠI GIAM

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA SƠ BỘ ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2022 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN NGOÀI TRẠI GIAM

16/12/2021 17:18

Sáng 16/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật họp phiên mở rộng thẩm tra đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

SẼ TRÌNH UBTVQH XEM XÉT VIỆC BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2022 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN NGOÀI TRẠI GIAM

SẼ TRÌNH UBTVQH XEM XÉT VIỆC BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2022 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN NGOÀI TRẠI GIAM

16/12/2021 15:48

Sáng 16/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật họp phiên mở rộng thẩm tra đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: