PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 10 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 10 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

22/12/2022 15:24

Chiều ngày 22/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức họp Phiên toàn thể lần thứ 10, thẩm tra dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN YÊU CẦU CỦA LUẬT CƯ TRÚ VỀ HẠN CHẾ XUẤT TRÌNH GIẤY TỜ, SỬ DỤNG THÔNG TIN NƠI CƯ TRÚ ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN YÊU CẦU CỦA LUẬT CƯ TRÚ VỀ HẠN CHẾ XUẤT TRÌNH GIẤY TỜ, SỬ DỤNG THÔNG TIN NƠI CƯ TRÚ ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

22/12/2022 10:47

Sáng 22/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về “ Việc thực hiện yêu cầu của Luật Cư trú về hạn chế xuất trình giầy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện thủ tục đất đai về hành chính, trọng tâm trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai.”

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI): MỤC TIÊU CAO NHẤT LÀ CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI): MỤC TIÊU CAO NHẤT LÀ CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

29/09/2022 12:34

Sáng 29/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH HIẾN PHÁP, LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA UBTVQH NĂM 2022

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH HIẾN PHÁP, LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA UBTVQH NĂM 2022

29/09/2022 08:39

Chiều 28/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần 9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 9: THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO NĂM 2022

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 9: THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO NĂM 2022

28/09/2022 12:47

Sáng 28/9, tại Ninh Bình, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần 9 để thẩm tra chính thức các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM CẤP QUYỀN LỰA CHỌN SỬ DỤNG BIỂN SỐ Ô TÔ THÔNG QUA ĐẤU GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÌNH UBTVQH

NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM CẤP QUYỀN LỰA CHỌN SỬ DỤNG BIỂN SỐ Ô TÔ THÔNG QUA ĐẤU GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÌNH UBTVQH

09/09/2022 18:18

Chiều 09/9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 8, Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra Tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

DỰ ÁN NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT 1210/2016/UBTVQH13 VỀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÌNH UBTVQH XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH

DỰ ÁN NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT 1210/2016/UBTVQH13 VỀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÌNH UBTVQH XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH

09/09/2022 13:25

Sáng 9/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 8 (đợt 1) để thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị.

ĐÁNH GIÁ KỸ LƯỠNG HIỆU QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

ĐÁNH GIÁ KỸ LƯỠNG HIỆU QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

09/09/2022 06:52

Tại phiên họp thẩm tra sơ bộ Báo tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH năm 2022 của Thường trực Ủy ban Pháp luật, các đại biểu đánh giá cao các cơ quan hữu quan trong bối cảnh khó khăn ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nhiều chính sách được ban hành một cách khẩn trương, kịp thời, quyết liệt nhằm phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội... nhưng vẫn tồn tại chính sách chậm triển khai, nhiều vướng mắc, lợi ích chính sách chưa đến tay người dân

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2022

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2022

06/09/2022 14:16

Sáng 06/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022.

THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THI HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT: HOÀN THIỆN THỂ CHẾ THỰC SỰ LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GÓP PHẦN PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN KTXH

THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THI HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT: HOÀN THIỆN THỂ CHẾ THỰC SỰ LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GÓP PHẦN PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN KTXH

05/09/2022 18:13

Chiều 05/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật họp phiên mở rộng, thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: