UBTVQH CHO Ý KIẾN KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

UBTVQH CHO Ý KIẾN KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

18/08/2023 08:06

Tiếp tục Phiên họp thứ 25, sáng 18/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành Phiên họp.

SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨNG VIÊN ĐƯỢC BỔ NHIỆM THẤP DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG THUÊ BẰNG

SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨNG VIÊN ĐƯỢC BỔ NHIỆM THẤP DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG THUÊ BẰNG

07/08/2023 12:58

Tại Phiên giải trình thực hiện một số quy định của pháp luật về hoạt động công chứng sáng 7/8, đại biểu Phạm Văn Hoà - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp cho rằng, số lượng công chứng viên mới còn ít, không đáp ứng nhu cầu. Do đó dẫn đến tình trạng cho thuê bằng công chứng viên để thành lập văn phòng công chứng...

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 15: THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM, BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 15: THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM, BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM

26/05/2023 19:03

Chiều tối 26/5, tại Nhà Quốc hội, ngay sau khi kết thúc phiên họp toàn thể hội trường của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Pháp luật họp phiên toàn thể lần thứ 15 để thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH VĂN BẢN SỐ 472/UBTVQH15-PL VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH VĂN BẢN SỐ 472/UBTVQH15-PL VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

24/05/2023 11:51

Trên cơ sở đề xuất của Uỷ ban Pháp luật, ngày 18/5/2023, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ký thay Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã ký, ban bành văn bản số 472/UBTVQH15-PL về việc tăng cường công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2030

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2030

21/04/2023 17:23

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 14, chiều 21/4, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

THẨM TRA ĐỀ NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ BỔ SUNG 02 DỰ ÁN LUẬT VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2023

THẨM TRA ĐỀ NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ BỔ SUNG 02 DỰ ÁN LUẬT VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2023

10/03/2023 12:41

Sáng ngày 10/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tổ chức Phiên họp Thẩm tra đề nghị bổ sung dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì Phiên họp.

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ THẨM TRA CÁC ĐỀ ÁN THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CỦA 04 TỈNH

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ THẨM TRA CÁC ĐỀ ÁN THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CỦA 04 TỈNH

07/02/2023 11:17

Sáng 07/02, tại Nghệ An, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 12 để thẩm tra các Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị và điều chỉnh đơn vị hành chính của 04 tỉnh: An Giang, Bến Tre, Quảng Nam và Trà Vinh.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA TỜ TRÌNH THÀNH LẬP MỘT SỐ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ CỦA CỦA CÁC TỈNH BẮC KẠN, ĐẮK LẮK, THÁI NGUYÊN, VĨNH PHÚC

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA TỜ TRÌNH THÀNH LẬP MỘT SỐ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ CỦA CỦA CÁC TỈNH BẮC KẠN, ĐẮK LẮK, THÁI NGUYÊN, VĨNH PHÚC

08/01/2023 17:17

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 11, chiều 08/01, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra các Tờ trình và Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; thành lập thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk; thành lập thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ và nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; thành lập thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, thị trấn Tam Hồng huyện Yên Lạc, phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 11 THẨM TRA CÁC TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 11 THẨM TRA CÁC TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH

08/01/2023 11:53

Ngày 08/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 11 để thẩm tra các Tờ trình và Đề án của Chính phủ về việc thành lập các thị trấn, thị xã và thành phố thuộc tỉnh của một số tỉnh.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT HOÀNG THANH TÙNG: ỦY BAN PHÁP LUẬT LUÔN ĐỒNG HÀNH VÀ SẴN SÀNG PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN ĐỂ BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ THỰC THI LUẬT CƯ TRÚ

CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT HOÀNG THANH TÙNG: ỦY BAN PHÁP LUẬT LUÔN ĐỒNG HÀNH VÀ SẴN SÀNG PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN ĐỂ BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ THỰC THI LUẬT CƯ TRÚ

22/12/2022 15:41

Sáng 22/12, tại phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về “Việc thực hiện yêu cầu của Luật Cư trú về hạn chế xuất trình giầy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện thủ tục đất đai về hành chính, trọng tâm trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai”, ghi nhận các kết quả đạt được, chỉ ra một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn, các đại biểu đề nghị cần tích cực rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý dân cư và cư trú để kịp thời sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ, thống nhất; chú trọng hoàn thiện và kết nối các cơ sở dữ liệu mà trung tâm là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: