THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ HÀNH CHÍNH NĂM 2023

04/10/2023

Chiều 04/10, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2023. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp

Cùng dự phiên họp có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cùng các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân Trung ương.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành cho biết Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2023 sẽ được gửi đến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 tới. Trước khi trình Quốc hội, tại phiên họp thứ 27 dự kiến khai mạc vào ngày 11/10 tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nội dung này.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành phát biểu mở đầu phiên họp

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành, điểm mới của Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2023 là Chính phủ có trách nhiệm xây dựng báo cáo tích hợp các nội dung về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính của các cơ quan gồm cả Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước.

Trình bày tóm tắt Báo cáo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy nêu rõ b ám sát sự chỉ đạo của Đảng, triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, mặc dù tình hình công dân đến cơ quan nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tăng so với năm 2022 nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối сао, Kiểm toán nhà nước quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, các cấp, các ngành đã cố gắng, nỗ lực, có các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại Tòa án nhân dân các cấp, số công dân đến khiếu nại, tố cáo về hành chính không nhiều và không có vụ việc đông người. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm toán nhà nước không có công dân đến khiếu nại, tố cáo về hành chính.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy trình bày báo cáo

Trong công tác giải quyết khiếu nại, việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết khiếu nại của công dân về cơ bản được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định của pháp luật về khiếu nại từ giai đoạn tiếp nhận, thụ lý, tiến hành xác minh, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Đối với cơ quan hành chính các cấp, số vụ việc khiếu nại đã giải quyết nhiều hơn 23% so với năm 2022, trong đó tỷ lệ giải quyết vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành trung ương tiếp tục duy trì đạt cao, trên 90%.

Trong công tác giải quyết tố cáo, đối với cơ quan hành chính các cấp, số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền đã giải quyết  nhiều hơn 12,5% so với năm 2022. Đối với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, hầu hết các vụ việc tố cáo đều được giải quyết dứt điểm theo quy định.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Cũng theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy, trong công tác tiếp công dân, mặc dù đã chuyển biến tốt hơn so với giai đoạn trước nhưng việc thực hiện tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu một số cơ quan hành chính chưa đảm bảo so với quy định của luật; chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn ở một số nơi chưa cao. Chất lượng giải quyết khiếu nại ở một số địa phương còn hạn chế; việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo có nơi còn chậm, chưa triệt để. Việc thực hiện một số kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo do đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chuyển đến còn chậm, có trường hợp báo cáo kết quả thực hiện chưa kịp thời…

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy nêu rõ, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước tiếp tục xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến đều cơ bản tán thành với nội dung báo cáo của Chính phủ và đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và cơ quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính vào năm 2023. Các đại biểu cơ bản tán thành với những nhận định, đánh giá về tình hình khiếu nại, tố cáo, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân và những phương hướng, giải pháp đề ra. Qua báo cáo cho thấy, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 có những chuyển biến theo hướng tích cực, cơ bản đạt mức chỉ tiêu phấn đấu đề ra, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Trước số lượng công dân trực tiếp đến cơ quan nhà nước tăng mạnh về tất cả các tiêu chí về số lượt, số người, số vụ việc và cả số đoàn đông người, các đại biểu đề nghị tiếp tục xác thực thêm tình hình và làm rõ các nguyên nhân. Cùng với đó, phân tích rõ thêm về tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng; chuyển biến trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để từ đó có những giải pháp mang tính chất cụ thể giải quyết một cách dứt điểm những tồn tại, hạn chế. Đồng thời chú trọng công tác dự báo, nhận diện “điểm nóng” để tập trung nguồn lực để giải quyết, tránh phát sinh thêm những khiếu kiện không đáng có.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành kết luận phiên họp

Nhấn mạnh trong bối cảnh vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề và có Nghị quyết giám sát về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó, đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Các đại biểu đề nghị có thêm rà soát, phân tích làm rõ việc triển khai thực hiện các nội dung này.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2023. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị Thanh tra Chính phủ tiếp thu đầy đủ những vấn đề được góp ý tại phiên họp, khẩn trương rà soát để hoàn thiện nội dung Báo cáo trong thời gian sớm nhất.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành chủ trì phiên họp

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Trần Thị Kim Nhung trao đổi ý kiến nghiên cứu ban đầu của Thường trực Ủy ban

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai

Các đại biểu tham dự phiên họp

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên

 Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Minh Nam

 Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Nguyễn Danh Tú

 Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Trần Thị Thanh Lam

 Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Lưu Văn Đức phát biểu

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường

​Đại diện Bộ Công an

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành kết luận phiên họp

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Bảo Yến - Nghĩa Đức

Các bài viết khác