NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM CẤP QUYỀN LỰA CHỌN SỬ DỤNG BIỂN SỐ Ô TÔ THÔNG QUA ĐẤU GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÌNH UBTVQH

09/09/2022 18:18

Chiều 09/9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 8, Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra Tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

Ủy ban Pháp luật họp Phiên toàn thể lần thứ 8

Toàn cảnh phiên họp

Dự phiên họp có các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách cùng các thành viên Ủy ban Pháp luật, đại diện Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Về phía cơ quan trình có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cùng đại diện một số cơ quan hữu quan.

Trình bày Tờ trình đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ, việc xây dựng, ban hành Nghị quyết được thực hiện nhằm tiếp tục thể chế hóa đầy đủ, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công và Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày Tờ trình

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Điều 3, Điều 4, Điều 19 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định “kho số viễn thông và kho số khác phục vụ quản lý nhà nước” là tài sản công, do đó, biển số xe ô tô được coi là tài sản công. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về vấn đề này, theo đó, chưa Có quy định rõ về cấp quyền sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; loại biển số có thể đấu giá; xác định giá khởi điểm; phạm vi quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe;... Việc cấp quyền sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá đấu giá là rất đặc thù, một số nội dung quy định thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc lựa chọn, sử dụng “biển số đẹp” theo quan niệm của từng người sử dụng; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong việc cấp và sử dụng biển số xe, đăng ký xe; ngăn ngừa hành vi trục lợi từ việc cấp quyền sử dụng biển số ô tô; xác lập quyền sử dụng của biển số ô tô; tạo sự bình đẳng, công khai, minh bạch trong cấp và sử dụng biển số ô tô; tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá biển số ô tô; đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký, cấp biển số phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, nhiều nước đã thực hiện việc lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giả, như Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Myanmar,...

Báo cáo ý kiến nghiên cứu về đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho biết, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật và ý kiến các cơ quan của Quốc hội nhất trí với đề xuất trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biến số ô tô thông qua đấu giá với các lý do như đã được nếu trong Tờ trình của Chính phủ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang

Việc đấu giá biển số xe ô tô là chính sách mới, khác với quy định của luật hiện hành nên việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thực hiện thí điểm là phù hợp với quy định tại Điều 15 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thẩm quyền, hình thức văn bản. Ngoài ra, có ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị cơ quan trình tiếp tục nghiên cứu, làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở hiến định của vấn đề này để thuyết minh cho sự cần thiết thì điểm.

Về tên của dự thảo Nghị quyết, Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản cộng và tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì Bộ được giao quản lý nhà nước đối với kho số có trách nhiệm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quy định về hình thức thu tiền cấp quyền lựa chọn sử dụng kho số.... các nội dung cần thiết khác để thực hiện việc thu tiền cấp quyền lựa chọn sử dụng kho số... Do đó, có ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị viết lại tên của dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật là “Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng số đăng ký xe ô tô thông qua đấu giá".

Thảo luận tại phiên họp, đa số các đại biểu Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ chỉ đưa ra đấu giá với biển số ô tô nền trắng, chữ và số màu đen trong kho số đăng ký cho xe ô tổ chưa được đăng ký; không đưa đấu giá đối với biến số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách Nhà nước, xe của Quân đội, xe của cơ quan đại diện ngoại giao và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam. Một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần làm rõ vì sao lại không dựa biển số xe ô tô nền màu vàng (dùng cho xe hoạt động kinh doanh vận tải) vào dấu giá để góp phần làm tăng ngân sách nhà nước, vì hiện nay cũng có những chủ xe có nhu cầu được lựa chọn biển số cho phương tiện của mình.

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến

Tại phiên họp, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật nhất trí với đề xuất của Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị quyết dự kiến thí điểm trên phạm vi toàn quốc. Có ý kiến cho rằng, quy định này sẽ được hiểu là người dân thường trú ở tỉnh này có thể tham gia đấu giá biển xe ô tô ở tỉnh khác. Hiện nay, thực hiện nhiệm vụ quy định tại Luật Giao thông đường bộ, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCA, trong đó quy định Phòng Cảnh sát giao thông đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô của doanh nghiệp, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quân, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao thông đặt trụ sở; Công an cấp huyện đăng ký, cấp biển số các loại xe ô tô của doanh nghiệp, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình. Như vậy, phương thức quản lý nhà nước về đăng ký, cấp biển số xe ô tô là theo nguyên tắc gần với nơi thường trú của cá nhân. Vì vậy, một số đại biểu đề nghị dự thảo Nghị quyết này không quy định về việc thay đổi nguyên tắc đăng ký, cấp biển số xe ô tô, nội dung này thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi thí điểm đối với việc lựa chọn sử dụng biển số xe mô tô thông qua đấu giá, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc lựa chọn, sử dụng “biển số đẹp” theo quan niệm của từng người sử dụng; đồng thời, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá biển số. Tuy nhiên, ý kiến khác cho rằng, không nên mở rộng phạm vi thí điểm đối với biển số mang ra đấu giá mà chỉ nên áp dụng đối với biển số xe ô tô.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu kết luận

Kết luận nội dung phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời nêu rõ, Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) theo quy trình tại một kỳ họp và soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thảo luận tại phiên họp, làm rõ các vấn đề các đại biểu quan tâm, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đạt chất lượng cao.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại phiên họp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành nhất trí với đề xuất của Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị quyết dự kiến thí điểm trên phạm vi toàn quốc

Tham gia thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, việc thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là một biện pháp hiệu quả, khả thi nhằm tăng thu ngân sách. Đaị biểu đề xuất thực hiện biện pháp tương tự với biển số xe mô tô.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long làm rõ một số nội dung các đại biểu Quốc hội quan tâm

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thảo luận tại phiên họp, làm rõ các vấn đề các đại biểu quan tâm, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đạt chất lượng cao.

Bùi Hùng - Minh Thành

Các bài viết khác